Logg inn:

Ledelse
Personalledelse
Hva er kreativitet?
Hva vil det si å jobbe kreativit? Hvilke ting hemmer kreativitet? Kan du trene deg opp til å se flere løsniger på en situasjon?
Generelt
Et historisk perspektiv på organisasjon og ledelse
Hvordan har forståelsen av maktbegrepet i dette århundret dannet grunnlag for utkrystallisering av begrepene management, administrasjon og lederskap? Drøftelsen avslutte
Organisasjonsutvikling
Praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagesektoren
Kunnskapsdepartementet har for 2006 satt av 50 millioner kroner til et kompetanseløft for barnehagesektoren. Les mer om dette
Planlegging
Ansvarsfordeling
For å fungere godt som styrer må man mestre delegering og ansvarsfordeling. Her finner du et godt hjelpemiddel i prosessen.
Vurdering
Vurdering i hverdagen
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.