Logg inn:

Rammeplanen
Generelt
Fakta om den reviderte rammeplanen
Hvis du ønsker et raskt overblikk over endringene i den reviderte rammeplanen, kan dette sammendraget være nyttig.
Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
Barns rett til medvirkning
Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områd
Kapittel 2 Omsorg, lek og læring
Læringssyn i ny rammeplan og den umiddelbare sone for utvikling
I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Developm
Kapittel 3 Fagområdene
Tegn til tale - et godt hjelpemiddel!
Bruk av tegn til tale kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen i barnehagen
Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Refleksjon i barnehagen
Barnehagefolk har intervjuet barnehagepersonell for å finne ut hvilket forhold de har til refleksjon i sitt arbeide i barnehagen
Kapittel 5 Samarbeid
Noen momenter om foreldresamarbeid i rammeplan for barnehagen
Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?