Logg inn:
Agenda: Maria Øksnes
Den frie, spontane leken er truet, blant annet av pedagogiske læringsmål, sier Maria Øksnes.
Diskuter denne filmen