Logg inn:

top

kjellAssistentskolen er et internopplæringsprogram for assistenter. Assistentene er den største yrkesgruppen i barnehagen, men ikke alltid de som får mest tilbud om kurs og faglig oppdatering. Vårt håp er at vi gjennom utviklingen av assistentskolen har laget et kursopplegg som skal gi assistentene den nødvendige kunnskapen som skal til for å bidra til å øke kvaliteten i din barnehage.
Assistentskolen bygger på læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi arbeider stadig for å gjøre assistentskolen bedre. Kom gjerne med innspill til endringer eller forbedringer. Du treffer meg på tlf. 21530334 eller på e-post: kjell@barnehageforum.no

Lykke til med opplæringen
Hilsen faglig ansvarlig
Kjell Simonsen

bottom

STRAT

top

Ansvarlig barnehagelærer - Dere kan velge å gjennomføre assistentskolen på mange måter, men vi anbefaler at dere velger en barnehagelærer som ansvarlig for gjennomføringen av assistentskolen. Denne personen skal ha ansvaret for framdrift og fordele oppgaver til de andre barnehagelærerne på huset.
Lag en plan - Det kan være lurt å lage en plan for gjennomføringen. Denne planen bør si litt om målene man har for å delta. Her kan det være fornuftig å lage mål både for assistentene og veilederne. Planen bør også inneholde en oversikt over når dere skal arbeide med verktøyet. Skal dere sette av tid på avdelingsmøter, personalmøter eller planleggingsdager? Kanskje ønsker dere å sette av veiledningstid utenom dette? Hvor mye tid ønsker dere å bruke?
Tidsbruk - Assistentskolen består av 6 tema med 10 leksjoner. Hver leksjon avsluttes med praktiske oppgaver som assistentene skal gjennomføre i mellomperioden. Sett gjerne av minimum 20 uker for gjennomføring av assistentskolen. All teori i assistentskolen kobles til praksis slik at kunnskapen blir meningsfull.

bottom
top
  • Involver hele personalgruppen i assistentskolen
  • Samarbeid og fordel arbeidet mellom flere barnehagelærere
  • Utnytt ressursene som finnes i barnehagen
  • Gi alle barnehagelærerne i oppgave å lede samlinger
  • Gi assistentene muligheter «rom» til å lese fagstoffet
  • Velg ut en eller to artikler som tilleggslitteratur
bottom