Rapporteringsskjema vedrørende arbeidsmiljø

Hvordan følger dere opp arbeidsmiljøet? Med et skjema kan arbeidet dokumenteres og følges opp systematisk.

Les mer >>

Saksgang i arbeidsmiljøspørsmål

Her finner du kommunal standard for arbeidsmiljøspørsmål. Den er nyttig også for private barnehager, som en veiledning.

Les mer >>

Om et barn forsvinner

Å oppleve at man ikke vet hvor et barn er, er dessverre noe som kan skje. Da er det viktig at man har gode rutiner og finner barnet så raskt som mulig. Det kan fort bli panikk dersom man ikke vet hva man skal gjøre.

Les mer >>

Sped- og småbarnsutstyr

Produkt- og elektrisitetstilsynet har ansvaret for kontroll av sped- og småbarnsutstyr

Les mer >>

Sjekkliste for ettersyn av uteplassen

Denne er nyttig for kvalitetssikring av sikkerhet på utelekeplassen. Etabler rutiner og dokumenter kontrollen.

Les mer >>

Handlingsplan, sykdom, ulykker o.l

Her finner du en komplett handlingsplan for sykdommer og ulykker i barnehagen. Last ned planen og sørg for at alle ansatte er infomrert.

Les mer >>

Månedlig sjekkliste - avdeling

Hvis man delegerer oppfølging av fysisk arbeidsmiljø til avdelingene, er det langt lettere å holde oversikt. Her er et skjema.

Les mer >>

Skjema for vernerunde

Vernerunde skal avholdes årlig. Her finner du et skjema for dokumentasjon.

Les mer >>

Sjekkliste for ettersyn av uteplassen

Denne er nyttig for kvalitetssikring av sikkerhet på utelekeplassen. Etabler rutiner og dokumenter kontrollen.

Les mer >>