Antirasistisk arbeid i barnehagen

Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.

Les mer >>

Framtidsvarsel

Stortingsmeldningen om Framtidens barnehage ble lagt fram av kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Les mer >>

Stortingsmelding nr. 41 - Kvalitet i barnehagen

Dette er den første stortingsmeldingen om barnehager som bare handler kvalitet.

Les mer >>

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren

Asplan Viak og Fafo har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet kartlagt første fase av strategiplanen Kompetanse i barnehagen, Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010

Les mer >>

Bra mat i barnehagen

Helsedirektoratet har gjennom satsingen "Bra mat i barnehagen" utviklet pedagogisk materiell som skal gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å legge til rette for gode mat- og måltidsvaner.

Les mer >>

Fra eldst til yngst - veileder

Veilerern har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.

Les mer >>

I beste mening - en veileder fra Datatilsynet

Datatilsynet har laget et nytt veiledningshefte, «I beste mening», om håndteringen av bilder av barn på internett.

Les mer >>

Nye barnehager i gamle spor?

Hvordan står det til med likestillingsarbeidet i barnehagene? Denne rapporten gir et innblikk.

Les mer >>

Statstilskudd til drift av barnehager - Rundskriv F-02/2007

Dette rundskrivet gir opplysninger om mål, tildelingskriterier, saksbehandlingsregler, tidsfrister og klageadgang for det ordinære statlige driftstilskuddet til barnehager i 2007.

Les mer >>