Observasjonsskjema – de voksnes måte å forholde seg til barna på

Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?

Les mer >>

Prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper

Med utgangspunkt i mange års forskning slår Gonzales-Mena og Widmeyer-Eyer (1980) fast ti prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper:

Les mer >>

Barnehagevideo som dokumentasjon og markedsføring

Video er et godt hjelpemiddel i barnehagen. Les hvordan Kilden barnehage bruker videoen

Les mer >>

Metode til hjelp med å løse konflikter i arbeide med barn

Dette er en beskrivelse av en problemløsningsmetode i arbeide med barn

Les mer >>

Motstridende signaler om pedagogisk dokumentasjon

Utstrakt bruk av resultatmåling er ikke i tråd med rammeplanens forståelse av dokumentasjon

Les mer >>

Om å skape kultur for bruk av pedagogisk dokumentasjon

Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 3 – Ideer til praktiske grep for gjennomføring

Les mer >>

Observasjonsskjema - Aktivitetsskjema og bearbeiding av aktivitetsskjema

Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.

Les mer >>

Barns medvirkning – et verktøy

Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.

Les mer >>

Metode for å jobbe seg fram til et verdigrunnlag

Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet

Les mer >>