Om barn som har vært utsatt for rus i fosterlivet.

I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?

Les mer >>

Stian 11 ½ år

Vår spesialpedagog har intervjuet Stian om hvordan det er å leve med Celebral Parese

Les mer >>

Nettverk for ekstraressurser i barnehager

Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.

Les mer >>

Søskensjalusi

Søskensjalusi er noe vi opplever både i familien og i barnehagen. Tone Rebbestad gir her noen gode råd i forhold til hvordan vi kan forholde oss til dette.

Les mer >>

Spesialpedagogikk – en multifaglig tilnærming

En spesialpedagog må ha innblikk i etikk og verdier. Det vil blant annet innbære at hun bør ha et uttalt pedagogisk verdisyn og filosofisk tilnærming.

Les mer >>

Barn og seksualitet

Tone Rebbestad, Barnehageforums spesialpedagog, gir et innspill til debatten om barns seksualitet og dens plass i barnehagen.

Les mer >>

Hva er PMT?

Parent Management Training (PMT) er en såkalt foreldreorientert intervensjonsmetode til bruk i familier med barn med uttalte eller begynnende atferdsvansker.

Les mer >>

Om barn som har vært utsatt for rus i fosterlivet.

I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?

Les mer >>

TV-aksjonen Blå Kors: Ta rus på alvor - La barn få være barn!

Støtt opp om årets TV- aksjon og vær med på å bidra til at barn som er utsatt for rusproblematikken får et bedre liv.

Les mer >>