NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en undersøkelse om kvalitet i barnehagen.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at kvaliteten i barnehagesektoren er opprettholdt på de fleste områder til tross for den store utbyggingen av sektoren de siste årene.

Et spørreskjema ble sendt ut til 1000 styrere i 2008. 72 % besvarte skjemaet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned hele rapporten øverst i høyre hjørne

Hør på maken - tospråklig assistanse i barnehagen

I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.

Les mer >>

Kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager

NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager

Les mer >>

Siste skanse

Denne rapporten fra NOVA peker på ulike årsaker til at noen familier velger å ikke ha sine barn i barnehage.

Les mer >>

Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 2007

Tilskuddet til faste barnehageplasser i midlertidige lokaler er et virkemiddel for å øke kapasiteten i barnehagesektoren

Les mer >>

Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2007

Stortinget har for 2007 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.

Les mer >>

Likestilling 2014

Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Les mer >>

Barnepass fram til 18 måneder

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport om tidlig barnehagestart: Barnepass fram til 18 måneder.

Les mer >>

Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007-2011

Gode barnehager er viktig for å sikre barn gode og trygge oppvekstvilkår. Regjeringen ønsker å medvirke til større helhet og sammenheng i utdanningssystemet.

Les mer >>

Rundskriv - Håndtering av legemidler

Hensikten med dette rundskrivet er å gi en gjennomgang av dagens regelverk og klargjøre rammene rundt håndtering av legemidler i barnehage, skole og sfo.

Les mer >>