Fraværsoversikt - Excell

Fraværsprogrammet er oppdatert med nye løsninger! Med dette excellprogrammet kan du ha full oversikt over alt fravær blant de ansatte.

Les mer >>

Regneark for utregning av lønnsbudsjettet

Her kan du få hjelp til å regne ut lønnsbudjsettet.

Les mer >>

Forslag til navn på avdelingene

Er du lei av de tradisjonelle avdelingsnavnene i din barnehage? Eller er du i ferd med å etablere nye avdelinger? Her får du kreative og spennende ideer til litt annerledes avdelingsnavn fra en iderik pedagog i Skoklefallsletta barnehage.

Les mer >>

Hvem gjør hva i den ubundne arbeidstiden?

Vi får ofte spørsmål om bruken av bunden og ubunden arbeidstid. Her er noen avklaringer og innspill fra Inger M. Pedersen.

Les mer >>

Skjema for opplysninger fra foreldre

Her finner du et skjema for opplysninger om familien og tillatelser til diverse aktiviteter.

Les mer >>

Loggbok for arkivet

Denne excellmalen gir deg et enkelt og effektivt verktøy for å holde oversikt over arkiverte saker.

Les mer >>

Hurtigtaster i windows

Hurtigtaster er utrolig nyttig. Arbeidet på pcen går raskere og man unngår "musearm".

Les mer >>

Forslag til navn på avdelingene

Er du lei av de tradisjonelle avdelingsnavnene i din barnehage? Eller er du i ferd med å etablere nye avdelinger? Her får du kreative og spennende ideer til litt annerledes avdelingsnavn fra en iderik pedagog i Skoklefallsletta barnehage.

Les mer >>

Skjema for opplysninger fra foreldre

Her finner du et skjema for opplysninger om familien og tillatelser til diverse aktiviteter.

Les mer >>