Logg inn:

TEMA
Ledelse
Ledelse handler om å nå resultater gjennom dine medarbeidere. Som leder skal du legge til rette for dette gjennom å inspirere og motivere. I ditt lederskap vil du møte ulike medarbeidere, med ulik motivasjon, ulike kunnskaper og erfaringer, derfor er det viktig at du har kunnskap om hvordan du skal møte ulike medarbeidere slik at du får ut det beste i hver enkelt. Under området ledelse vil du finne ulike artikler med erfaringsutveksling, tips og råd til hvordan du kan blir en bedre leder. Lykke til!
siste artikler(59)
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
Å jobbe med det pedagogiske arbeidet er noe av det viktigste jeg gjør
Praktiske startvanskeligheter, kollegial ensomhet og en uklar autoritet gjør den første tiden som leder vanskelig for mange
Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter
Det er viktig å ha tenkt gjennom en del problemstillinger når du vurderer å søke jobb som styrer
Rettferdighet og samsvar mellom ord og handling er viktig for meg
Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere
Gode voksne med fokus på barns beste
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
Jeg bruker mest tid på personalarbeid og dokumentasjon i forhold til HMS arbeidet
Alt vi gjør skal bidra til å skape den gode hverdagen for barna i barnehagen
Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter
Hva skal til for å utvikle et godt lederteam, og hva bør man ikke gjøre?
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
Narsissistiske ledere har selvtillit, er autoritære og tar ofte styringen over en gruppe
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
Mobbing trives best i stressede arbeidsmiljøer med dårlig ledelse
”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre” er en visjon helt etter mitt hjerte sier Bodil.
Jeg skulle gjerne hatt litt mer tid til å sette meg ned i fred og ro og reflektere rundt det vi jobber med
Flat struktur, likhetsidealer og ønsker om konsensus bidrar til å usynliggjøre at førskolelærerne er barnehagens fagpersoner
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
Nina drømmer om å ta med hele personalgruppen på en studietur til Reggio Emilia
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser
I denne artikkelen får du 11 gode råd til hvordan du kan bli en mer fornøyd leder
Som leder bør du veie dine ord på en gullvekt
Mange pedagogiske ledere blir styrere og mange assistenter blir pedagogiske ledere på dispensasjon.
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt
Drømmer du om å bli leder, eller går du med en "leder i magen"?
Har du problemer med å få gjort det du skal gjøre? Førstehjelp for travle ledere kan bidra til å endre diner vaner
I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder
I vanskelige tider trenger barnehagene kloke ledere med varme hjerter og stort mot, sier Björn Olsson. Men hva er en modig barnehageleder?
Har du et stort behov for å få klapp på skulderen? Da er lederjobb kanskje ikke den rette veien for deg
Etter å ha lest første evalueringsrapporten fra Abf er jeg ikke beroliget – mange spørsmål står fortsatt ubesvart
I syvende og siste del av Barnehageforums verktøy for lederutvikling tar Inger Pedersen for seg teamledelse.
Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.
Del tre i vårt verktøy for lederutvikling handler om tydelighet i sin lederstil.
Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.
Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.
Sjefskap og lederskap som lederstiler i en barnehagesektor med mye vennskap
En informasjonsperm til nye medarbeidere og vikarer bidrar til å gjøre hverdagen enklere
Som ny leder i barnehagen er det mange ting en møter for første gang. Hvilken ledelsesmodell skal du støtte deg til?
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
Bevisst lederskap handler blant annet om å utvikle seg selv , erkjenne seg selv, og opparbeide seg god selvfølelse
Denne årskalenderen beskriver daglig leders gjøremål gjennom året. Veldig nyttig for daglig leder og for de ansatte i forhold til informasjon.
For å være seg selv på sitt beste, må man ha en grunnleggende trygghet i den aktuelle situasjonen.
Johan Velten, har undersøkt hva som skaper trygghet og utrygghet i lederrollen.
Å være leder i tider med stor endring er ofte utfordrende. Denne nettverksrapporten inneholder mye nyttig.
Hva er en sterk og livskraftig organisasjon? Er virkelig utviklingspotensialet uendelig stort eller er det begrenset av rammene i organisasjonen?
TKL ble utviklet av amerikanske ledelsesforskere i etterkrigstidens Japan. Det omfattende kvalitetssystemet har hatt stor sukess.
Dette er en studentoppgave der pedagogisk leder blir satt under lupen. Den tar for seg pedagogisk leders oppgaver og hvordan tidsbrukentil pedagogisk leder ser ut.
Praksis er (heldigvis) noe alle førskolelærer-studenter skal gjennom. Lederpraksis i tredje klasse kan være utfordrende.
Hvordan har forståelsen av maktbegrepet i dette århundret dannet grunnlag for utkrystallisering av begrepene management, administrasjon og lederskap? Drøftelsen avsluttes med en synopsis over de viktigste teoriene hittil.
For å utvikle seg som leder er det viktig å motta objektiv tilbakemelding på sin lederatferd. De beste til å uttale seg kan være de man er satt til å lede.
Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.
Refleksjon er muligens noe av det mest naturlige og samtidig noe av det mest kompliserte et menneske kan bedrive. I en pedagogisk hverdag med stadig nye utfordringer, er refleksjon nødvendig.