Logg inn:

TEMA
Barnevern
Mange barnehageansatte opplever det som vanskelig å skulle samarbeide med barnevernet eller melde en sak til barnevernet. Ved hjelp av artikler og filmer som tar for seg ulike sider ved barnevernet håper vi det bidrar til å gjøre det enklere for deg å samhandle med barnevernet.
siste artikler(19)
Hvilke signaler bør barnehagen være oppmerksom på?
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sårbare barna til unnsetning.
Felles portal for barnevernvaktene i Norge
Gode rutiner, godt verktøy og særlig fokus på samarbeid mellom barnehager og barnevern. Det gav Kragerø kommune pris for beste praksis.
07.05.2012
Meldeplikt
Barnehagen har en lovfestet plikt til å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Her kan du finne en standard mal for bekymringsmeldinger til barnevernet.
Hvordan arbeider barnehageansatte med barn de er bekymret for?
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehage og barnevernstjenesten.
Mange tusen norske barn lider under omsorgssvikt. Barnevernet kan hjelpe både barna og de voksne. Jo tidligere hjelpen kommer, jo bedre virker den. Hva gjør du med din bekymring?
Det startet med frustrasjon og skepsis. I dag har Verdal kommune både verktøy, nettverk og gode samarbeidsrutiner for barn som vekker bekymring.
For mange er begrepet taushetsplikt vanskelig å forholde seg til. Her kommer en forklaring på hva dette innebærer.
Hvem omfattes av taushetsplikten? Her er en fin oversikt over reglene som gjelder.
Hvilke opplysninger er egentlig underlagt taushetsplikten? Her er en fin gjennomgang som kan gi et tydeligere svar på det.
Barnevern i barnehagen er vår nye storsatsing! I samarbeid med Borgestadklinikken og barnevernet.no bygger vi opp en kunnskapsbase med artikler, filmer, diskusjon og ekspertråd.