Logg inn:

TEMA
Pedagogisk dokumentasjon
Hva er egentlig dokumentasjon og hva skal den brukes til? Hva kan vi dokumentere, hva skal vi dokumentere, hva skal vi ikke dokumentere? Hvorfor skal vi dokumentere arbeidet?
siste artikler(23)
Artikkel serie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 4 – Sammenfattende refleksjoner
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 1 - Kort teoretisk innføring
Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.
Pedagogisk dokumentasjon - start med hva de voksne gjør! I rammeplanen er det klare krav. Begynn med disse.
Pedagogisk dokumentasjon er mer enn å henge opp bilder på veggene
Kari Pape skriver her avklarende om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Dette er et godt grunnlagsdokument for en diskusjon i barnehagen.
Har du oversikt over hvem som leker med hvem og hva de leker? Er det noen som kun leker alene?
Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.
Dette er et bra verktøy for de nyansatte. Her kan du utnytte din nye kollegas friske blikk på barnehagen.
Bruk ressursanalyse til å få en bedre oversikt over det enkelte barns ressurser.
Bruk statusskjema for å gjøre opp status i barnegruppa.
Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?
ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.
Her får vi et innblikk i hvordan Erik Sigsgaard arbeidet med forskningen omkring voksen barn relasjoner
Denne metoden blir brukt til å kartlegge hvem hvert barn foretrekker av de andre barna.
Målet med denne metoden er at en skal kartlegge hvilken type kontakt (+ positiv, -negativ eller 0 kontakt) personalet har med det enkelte barn i løpet av f.eks. en uke.
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Dette er kanskje den metoden som er mest benyttet i barnehagen, men den er ikke enkel i bruk.
Skjemaet kan gi en god indikasjon på hvordan barnet fungerer i barnegruppen
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?