Logg inn:

TEMA
Samlingsstund
Samlingsstunden er en selvfølgelig del av norsk barnehagekultur. Den er en helt naturlig del av hverdagen i barnehagen og gjennomføres vel på like mange måter som det finnes barnehagefolk. Men hvorfor har vi samlingsstund?
siste artikler(23)
"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"
Hvordan skal man finne en god balanse mellom lek og læring i samlingsstunden?
En eventyrfortelling i samlingsstuden blir så mye mer levende hvis du lærer deg eventyret utenat og lever deg inn i historien
Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.
I denne artikkelen belyser jeg samlingsstunden i barnehagen fra et annet perspektiv enn det rent pedagogiske.
Denne artikkelen viser hvordan barns selvopplevde fortelliger kan bidra til å endre praksis.
Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.
Her finner du to enkle skuespill de voksne kan spille for barna. I disse er det humor som gjelder!
Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.
16.04.2007
Samlingstunden
Samlingsstunden i barnehagen er en god og gammel tradisjon. Hva er det egentlig vi ønsker å oppnå med samlingsstunden?
18.11.2006
Sangleker
Sangleker er en populær og nødvendig aktivitet i barnehagen. Det finnes utallige varianter. BarnehageForum presenterer her en del av de mest kjente sanglekene.
En artig tegnefortelling som viser hvor enkelt det kan være å tegne en gris
Dette er tegnehistorien om Petters gås.
En tegnefortelling om to kjerringer og en katt
Dette er historien om huset til Per. En morsom historie om konsekvenser
Dette er et utdrag fra Språksprellpermen som mange barnehager har tatt i bruk
30.10.2006
Ellinger
Ellinger er fint å ha på lur i ulike situasjoner. Det gjør telling og utvelging til en lek
Samlingsstunden er en selvfølgelig del av norsk barnehagekultur. Den er en helt naturlig del av hverdagen i barnehagen og gjennomføres vel på like mange måter som det finnes barnehagefolk. Men hvorfor har vi samlingsstund?
Denne artikkelen er skrevet av Marie-Louise Nyberg. Hun har arbeidet med innvandrerbarn i 16 år, og reiser rundt for å forelese om sine arbeidsmetoder
Her finner du mange spennende leker som barn i andre land leker. De publiseres i samarbeid med SOS barnebyer.
Unike kort som er egnet til bruk i barnehagen for å stimulere sanggleden og sansene.
03.08.2006
Ellinger
Lyd, rim og rytme fremheves i den nye rammeplanen som viktig virkemiddel for å stimulere språkutviklingen. Her er noen av de utallige ellingene som finnes.
01.07.2006
Diverse leker
Å leke regelleker med barna er morsomt, lærerikt og byggende for samholdet. Problemet er ofte at man ikke kan så mange leker. Her følger noen morsomme ideer.