Logg inn:

Endringer i krav til politiattest i politiregisterloven
siste artikler (9)
Kvaliteten i barnehagen har kommet i skyggen av krav til effektivitet.
Kan ansatte ta med seg barn hjem hvis de ikke blir hentet?
Mer en 13% av landets 13 000 barnehageledere (styrere og pedagogisk ledere) arbeider uten førskolelærerutdanning
Har ansatte lov til å ta med barna i barnehagen hjem til egen bolig, for eksempel om det oppstår særlige situasjoner i barnehagetiden eller foreldre ikke henter barna sine?
Hvilke kostnader kan private barnehager få dekket? Og hvilken adgang har kommunene til å avkorte tilskuddet?
Les hva barnehageloven sier om rett til barnehageplass.
Her problematiseres aspekter ved den nye formålsparagrafen.
Vår juridiske veileder, Advokat Bjørn Zwilgmeyer, skriver her om jussen rundt skilte foreldre og henting av barn.
siste spørsmål og svar
Regler for innearealet

Hei
Jeg lurer på om det finnes noen klare regler for hvor stort inneoppholdsareal barn i barnehagen skal ha. Jeg jobber selv på en friluftsbarnehage med 18 barn (3 - 6 år) og vi har en flott hytte til disposisjon. Hytta er imidlertid bare 32m2 og når kommunen i sine vedtekter skriver følgende: "Ved heldagsopphold for barn over 3 år skal hvert barn disponere ca. 4 m2 leke- og oppholdsareal og omlag 1/3 mer pr. barn under 3 år.

Arealberegningen tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktviteter, så som lekerom, grupperom, sove- og hvilerom og barnas garderobe.

Utearealet i barnehager bør være omlag 6 ganger leke- og oppholdsareal inne.
Selve lekearealet bør være ca. 25 m2 netto pr. plass. Mindre avvik fra denne normen kan godtas dersom barnas daglige oppholdstid tilsier dette, og at barnehagen nyttegjør seg av nærmiljøet som uteareal." begynner jeg å lure. Det sier seg selv at 32m2 ikke holder når været er dårlig. Spent på svar.

Les svaret fra Rune Holmedal
Sykmeldt og utenlandsreise
Kan en som er sykemeldt reise utenlands?
Les svaret fra STRAY VYRJE & Co