Logg inn:

Lovende behandlingsopplegg for barn som ikke snakker i barnehagen
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
siste artikler (16)
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
I 2003–2004 ble det gjennomført en empirisk undersøkelse av danske barnehagers pedagogiske tiltak for utsatte barn. Le som noen av funnene her.
Støtt opp om årets TV- aksjon og vær med på å bidra til at barn som er utsatt for rusproblematikken får et bedre liv.
19.12.2007
Et møte
Tone Rebbestad skriver om møtet mellom mennesker i en ekstistensialistisk sammenheng. NB: LEs videre. Det er både forståelig og interessant.
14.11.2007
Søskensjalusi
Søskensjalusi er noe vi opplever både i familien og i barnehagen. Tone Rebbestad gir her noen gode råd i forhold til hvordan vi kan forholde oss til dette.
De urolige, ukonsentrerte barna blir et stadig større problem i skole og barnehage.
Tone Rebbestad, Barnehageforums spesialpedagog, gir et innspill til debatten om barns seksualitet og dens plass i barnehagen.
05.10.2007
Hva er PMT?
Parent Management Training (PMT) er en såkalt foreldreorientert intervensjonsmetode til bruk i familier med barn med uttalte eller begynnende atferdsvansker.
Berøring, massasje, hudkontakt, taktil kommunikasjon og lignende samspillsformer er en et mye brukt spesialpedagogisk tiltak.
Rådgivning utgjør en vesentlig del av spesialpedagogers arbeid. Å ha et uttalt teoretisk ståsted vil være til hjelp for å tydeliggjøre spesialpedagogen som fagperson.
For 10 år siden fikk jeg bli jeg kjent med en liten, livsglad gutt. Etter en lang og vanskelig tid på sykehus, hvor både han og tvillingbroren hadde kjempet en tøff kamp etter en alt for tidlig fødsel, var de kommet hjem.
Vår spesialpedagog har intervjuet Stian om hvordan det er å leve med Celebral Parese
Denne saken har almenn interesse og er oppklarende i forhold til regler vedrørende barnehagetilbud til barn med spesielle behov.
I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?
Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.
En spesialpedagog må ha innblikk i etikk og verdier. Det vil blant annet innbære at hun bør ha et uttalt pedagogisk verdisyn og filosofisk tilnærming.
siste spørsmål og svar
Språktester for 1-2 åringer?
Vi har nå fått flere 1-2 åringer i barnehagen. Vi har jobbet mye i forhold til språk i barnehagen, men føler at vi vet for lite i forhold til barnas språkutvikling blant denne aldersgruppen. Vet du eller eventuelt hvor vi kan henvende oss for å få vite mer om barnas språkutvikling i denne aldersgruppen. Hva kan vi forvente, hva må vi være observante på, finnes det noen tester osv. osv.
Les svaret fra Tone Rebbestad
Når bør r-lyden være på plass?
Når bør man forvente at barn kan uttale r-lyden. barnet det gjelder er 7 år, sier for eksempel fortsatt "pjate" istedenfor "prate".Har ellers ett godt utviklet språk, både uttale, setningsoppbygning og ordforråd.
Les svaret fra Tone Rebbestad