Logg inn:

Lovende behandlingsopplegg for barn som ikke snakker i barnehagen
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
siste artikler (30)
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
I 2003–2004 ble det gjennomført en empirisk undersøkelse av danske barnehagers pedagogiske tiltak for utsatte barn. Le som noen av funnene her.
I 2003–2004 ble det gjennomført en empirisk undersøkelse av danske barnehagers pedagogiske tiltak for utsatte barn. Le som noen av funnene her.
Støtt opp om årets TV- aksjon og vær med på å bidra til at barn som er utsatt for rusproblematikken får et bedre liv.
Støtt opp om årets TV- aksjon og vær med på å bidra til at barn som er utsatt for rusproblematikken får et bedre liv.
19.12.2007
Et møte
Tone Rebbestad skriver om møtet mellom mennesker i en ekstistensialistisk sammenheng. NB: LEs videre. Det er både forståelig og interessant.
19.12.2007
Et møte
Tone Rebbestad skriver om møtet mellom mennesker i en ekstistensialistisk sammenheng. NB: LEs videre. Det er både forståelig og interessant.
14.11.2007
Søskensjalusi
Søskensjalusi er noe vi opplever både i familien og i barnehagen. Tone Rebbestad gir her noen gode råd i forhold til hvordan vi kan forholde oss til dette.
14.11.2007
Søskensjalusi
Søskensjalusi er noe vi opplever både i familien og i barnehagen. Tone Rebbestad gir her noen gode råd i forhold til hvordan vi kan forholde oss til dette.
De urolige, ukonsentrerte barna blir et stadig større problem i skole og barnehage.
Tone Rebbestad, Barnehageforums spesialpedagog, gir et innspill til debatten om barns seksualitet og dens plass i barnehagen.
Tone Rebbestad, Barnehageforums spesialpedagog, gir et innspill til debatten om barns seksualitet og dens plass i barnehagen.
05.10.2007
Hva er PMT?
Parent Management Training (PMT) er en såkalt foreldreorientert intervensjonsmetode til bruk i familier med barn med uttalte eller begynnende atferdsvansker.
05.10.2007
Hva er PMT?
Parent Management Training (PMT) er en såkalt foreldreorientert intervensjonsmetode til bruk i familier med barn med uttalte eller begynnende atferdsvansker.
Berøring, massasje, hudkontakt, taktil kommunikasjon og lignende samspillsformer er en et mye brukt spesialpedagogisk tiltak.
Berøring, massasje, hudkontakt, taktil kommunikasjon og lignende samspillsformer er en et mye brukt spesialpedagogisk tiltak.
Rådgivning utgjør en vesentlig del av spesialpedagogers arbeid. Å ha et uttalt teoretisk ståsted vil være til hjelp for å tydeliggjøre spesialpedagogen som fagperson.
For 10 år siden fikk jeg bli jeg kjent med en liten, livsglad gutt. Etter en lang og vanskelig tid på sykehus, hvor både han og tvillingbroren hadde kjempet en tøff kamp etter en alt for tidlig fødsel, var de kommet hjem.
For 10 år siden fikk jeg bli jeg kjent med en liten, livsglad gutt. Etter en lang og vanskelig tid på sykehus, hvor både han og tvillingbroren hadde kjempet en tøff kamp etter en alt for tidlig fødsel, var de kommet hjem.
Rådgivning utgjør en vesentlig del av spesialpedagogers arbeid. Å ha et uttalt teoretisk ståsted vil være til hjelp for å tydeliggjøre spesialpedagogen som fagperson.
Vår spesialpedagog har intervjuet Stian om hvordan det er å leve med Celebral Parese
Vår spesialpedagog har intervjuet Stian om hvordan det er å leve med Celebral Parese
Denne saken har almenn interesse og er oppklarende i forhold til regler vedrørende barnehagetilbud til barn med spesielle behov.
Denne saken har almenn interesse og er oppklarende i forhold til regler vedrørende barnehagetilbud til barn med spesielle behov.
I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?
I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?
Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.
Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.
En spesialpedagog må ha innblikk i etikk og verdier. Det vil blant annet innbære at hun bør ha et uttalt pedagogisk verdisyn og filosofisk tilnærming.
siste spørsmål og svar
Barn som blir slått

I min barnehage har vi i ped.ledergruppa diskutert rundt temaet om barn som sier de blir slått hjemme. Det gjelder barn fra andre kulturer der vi vet det er en vanligere oppdragelsesmetode. Dilemmaet vårt er: vi prøver å få et ekstra tett foreldresamarbeid med disse foreldrene, og er redd det vil sjære seg om vi setter hardt mot hardt og sender bekymringsmelding til barnevernet. Samtidig synest vi ikke det er greit at unger blir slått - uansett kultur. Vi snakket om det er vårt ansvar å evt. være veiledere for foreldre i slike saker. Hva tror du om dette?

Les svaret fra Kari Pape
Skjema for registrering av bekymring over tid
Hei! Jeg er for tiden praksisstudent i barnevernstjenesten i en kommune, og gjennom et møte med barnehagestyrerne i kommunen i dag kom det frem at noen hadde kjennskap til at andre barnehager har egne skjema for å avklare usikkerhet ifht evnt meldinger til bvernet. Altså, personalet hadde hørt om en bhage som hadde et skjema der man over tid kunne føre inn sine bekymringer ang et barn, og det skjemaet kunne gi personalet et bedre overblikk over situasjonen. Jeg har fått i oppdrag å prøve å få tak i en mal eller noen tips ang dette, da bvernet også likte denne ideen. Har dere noe kjennskap til bhager som bruker slike skjema?
Les svaret fra Siri Haberg