Logg inn:

Litt om ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.
siste artikler (12)
Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.
Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.
Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.
Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.
Hvilke lover og regler gjelder for barn med funksjonsnedsettelser i barnehagen? Spesialpedagog Olav Nyander gir en god oversikt.
Hvilke lover og regler gjelder for barn med funksjonsnedsettelser i barnehagen? Spesialpedagog Olav Nyander gir en god oversikt.
Hvilke lover og regler er det som regulerer prioritert opptak for barn med funksjonshemninger?
Hvilke lover og regler er det som regulerer prioritert opptak for barn med funksjonshemninger?
Olav Neander greit ut om retten til spesialpedagogisk hjelp og opplæringsloven av 1998.
Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.
Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.
Olav Neander greit ut om retten til spesialpedagogisk hjelp og opplæringsloven av 1998.
siste spørsmål og svar
PP-tjenesten, observasjon og tilatelse fra foresatte

Ønsker svar på følgende spørsmål: Kan PP-tjenesten observere barn uten foresattes tillatelse? I følge hvilken lovhjemmel kan det gjøres? Kjenner til Lov om grunnskole §5.4. Her er det snakk om PP-tjenesten som er i barnehagen for å observere et barn og ser et annet barn som hun observerer og anbefaler at barnehagepersonalet henviser til PP-tjenesten. Hvor er foresattes rettigheter?

Les svaret fra Tone Rebbestad