Logg inn:

Utredning om barnehagenloven
Øie-utvalget har levert sin utredning om barnehageloven
siste artikler (21)
Øie-utvalget har levert sin utredning om barnehageloven
Mange barnehager har tolket lovverket rundt dette feil, derfor kommer Kunnskapsdepartementet med en veileder
Ny formålsbestemmelse i Rammeplan for barnehagen
Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.
Veileder om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.
Ansatte i barnehager må bli fritatt fra taushetsplikten hvis du skal vitne i en rettsak
Utdanningsforbundet har laget et hefte som beskriver barnehageloven i praksis
Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.
Dette er resultatet av arbeidet i sykefraværsutvalget, som ble nedsatt etter at arbeidsgiverne protesterte på Regjeringens planer om finansiering av langtidsfravær
I dette brevet til kommuner og fylkesmenn klargjør BFD reglene for tilsyn på barnehagesektoren.
18.10.2006
Ferieloven
Det er ofte de ansatte har spørsmål rundt ferieavvikling. Svarene finner du i ferieloven av 1. januar, 1990.
Det nærmer seg ferietid, og det kan være greit å gå gjennom reglementet omkring ferieavvikling.
Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie
Lov om barnehager trådt i kraft 1. januar, 2006.
Dette er en forskrift til Lov om barnehage som angir norm for pedagogisk bemanning, styrers tid til administrasjon og midlertidig dispensasjon
Denne forskriften til Lov om barnehage ble fastsatt for å sikre lik behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd
Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass
For å sikre en så rettferdig opptaksprosess som mulig, er det utformet noen retningslinjer i denne forskriften
Denne forskriften beskriver hva som må ligge til grunn for å få invilget dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehagen
Forskriftens formål er å gi særskilte regler for godkjenning av familiebarnehager og for norm for pedagogisk bemanning i familiebarnehagene
Formålet med forskriften er å bidra til å hindre at barn utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen.
siste spørsmål og svar
Barnas mapper og innsynsrett

Hei
Lurte på om du/dere kunne gi meg en tilbakemelding i forhold til følgende:
Hva kan/skal/bør vi levere ut fra barnas mapper(fysiske) dersom foresatte ber om å få utlevert det som vi har liggende i forhold til deres barn? Har forstått det slik tidligere at det skal//bør/kan gå et skille på interne dokumenter/kartlegginger etc. som vi har notert for oss selv osv. Kan du/dere si noe om dette?

Les svaret fra Rune Holmedal
Obligatorisk HMS-kurs
Hei.
Jeg jobber som styrer i en liten barnehage. Jeg har nå forstått det slik at
alle må ha et kurs om hms i følge arbeidsmiljøloven. Barnehagen vår er ikke
medlem av PPL. Vet du noe om hvilke type kurs vi trenger, og hvem vi evt.
kan kontakte for å gå på et slikt kurs?
Les svaret fra Rune Holmedal