Logg inn:

God ledelse er nøkkelen til godt arbeidsmiljø
Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.
siste artikler (149)
17.08.2017
Ny som sjef
Lederskapet som du har fått innebærer en posisjon, ett oppdrag med nye arbeidsoppgaver, høyere lønn og mer makt.
Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.
Kommunikasjon handler også i stor grad om å lytte
Gode ledere må være innovative, kulturelle arkitekter. De må kunne tenke nytt, og ikke bare lene seg på det som har vært, mener Tore Hillestad.
Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.
Hvorfor skal noen ville følge deg?
Så fint at denne konflikten kom, ellers hadde jeg ikke fått mulighet til å lære dette!
Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet
Hvordan kommuniserer du nedskjæringer til dine medarbeidere?
Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.
Hvorfor fungerer tradisjonell ledelse ofte så dårlig?
Hvilke type konflikt er mest vanlig på din arbeidsplass?
Fra kaos til konstruktiv utvikling
Fraværet i Kanvas sank betydelig etter at nærværsarbeidet kom i gang.
Vi kommuniserer mer og oftere på e-post. Dette er en kilde til mer misforståelser enn direkte kommunikasjon.
Hva er det som skaper de beste øyeblikkene på din arbeidsplass?
Innflytelse, meningssfullt arbeid, forutsigbarhet, sosial støtte og rettferdig belønning og krav er viktige ingredienser for et godt arbeidsliv
Åtte ting dine medarbeidere garantert vil ha mer av
Mye stress og dårlig utnyttelse av de gode ressursene i personalgruppen?
Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.
God ledelse handler ikke bare om å ta i bruk smarte metoder
Personalet er nøkkelen til kvalitet i barnehagen
Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.
Verdier er noe vi ønsker, noe som peker mot en tilstand vi gjerne vil fremme
30.09.2013
Kommunikasjon
Vi hører ikke alltid det som blir sagt, men det vi tror blir sagt
Finanstidsskriftet Forbes har identifisert hva som kjennetegner ledere som lykkes i sitt lederskap
Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.
God forberedelse er nøkkelen til å lykkes også med vanskelige samtaler
Å ansette riktig person kan bidra til økt energi og kvalitet, mens en feilansettelse kan tappe barnehagen for energi
En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere
En medarbeidersamtale kan være gull verdt hvis du som leder gjør dette riktig
Praktiske startvanskeligheter, kollegial ensomhet og en uklar autoritet gjør den første tiden som leder vanskelig for mange
Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter
Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere
De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
Et godt fagmiljø, nettverk og ivaretagelse av egne ansatte er virkemidler i rekrutteringen av personale til barnehagene
Gode voksne med fokus på barns beste
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?
Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?
I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil
Systematisk arbeid med enkle, viktige tiltak i hverdagen, og stor vekt på sosialt miljø og positive tilbakemeldinge
Har dere staket ut kursen sammen i barnehagen? Eller er det slik at du må orientere deg på egen hånd?
Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter
Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
Narsissistiske ledere har selvtillit, er autoritære og tar ofte styringen over en gruppe
Mobbing trives best i stressede arbeidsmiljøer med dårlig ledelse
Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?
I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon
Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen
I følge forskning er hver femte av oss spesielt sensitiv
Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne
Det er viktig å huske at selv i krisetider går mange ting på skinner
Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?
Som leder må du kaste idealbilde, tørre å være et menneske med feil og mangler
Det holder ikke at dine medarbeidere er flinke i sitt fag, hvis de ikke kan samarbeide.
Hvor mye tid bruker du egentlig på negative tanker og uproduktive vurderinger?
Vær bevisst på hva du ønsker å få ut av medarbeidersamtalen
Er dere flinke til å dele på kunnskapen i din barnehage?
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
Ny forskning viser en klar sammenheng mellom sosial kapital og virksomhetens yteevne
Hva får dere igjen for å sende personalet på kurs?
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser
Styrerens ustrukturert måte å arbeide på er i ferd med å knekke henne
Deter viktig at kritikk til sjefen fører til bedring, det er derfor lurt å tenke gjennom hvordan den skal gis
I følge en dansk undersøkelse er det kollegaer som syter som irriterer mest på jobben
Nei, det går ikke, det har vi prøvd før. Denne tilbakemldingen bidrar ikke akkurat positivt i kreative prosesser
Som leder bør du veie dine ord på en gullvekt
Glemmer du å rose dine medarbeidere, eller har du problemer med å delegere?
Mange pedagogiske ledere blir styrere og mange assistenter blir pedagogiske ledere på dispensasjon.
Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.
De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
Ny i barnehagen - hvordan ivaretas alle nye som ankommer din barnehage?
Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt
Å være leder for eller samarbeide med en pessimist kan være en krevende og frustrerende opplevelse
Mange har opplevd å sitte på møter som ikke gir noe mening. Er det på tide å se på møtets funksjon i din barnehage?
Som leder må du bruke andre stratergier når du skal lede dine medarbeidere gjennom vanskelige tider
Har du problemer med å få gjort det du skal gjøre? Førstehjelp for travle ledere kan bidra til å endre diner vaner
Den mest spennende jobben i barnehagefeltet på mange år, blir nå ledig
Gode råd til hvordan du kan re-motiverer demotiverte medarbeidere.
Utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen som den også kalles, er et av dine fremste verktøy som leder
I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder
Det er gjennom kommunikasjon at du kan påvirke i hvilken retning dere skal styre
Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse
Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.
Lag deg noen kjøreregler for hvordan du skal behandle e-post
Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.
I vanskelige tider trenger barnehagene kloke ledere med varme hjerter og stort mot, sier Björn Olsson. Men hva er en modig barnehageleder?
Pausen i barnehagen har ikke forandret seg på 30 år. Det er på tide at vi legger den under lupen, oppfordrer Ulla Steen Christiansen
Drukner du i oppgaver? Kanskje du er en av mange ledere som har problemer med å delegere oppgaver til medarbeiderne dine?
Sjekkliste med de personlige, sosiale og organisatoriske ressurser som du kan bruke for å forebygge konflikter.
Hvis du ønsker større åpenhet, glede og trygghet i personalgruppen kan disse teknikkene hjelpe
Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide
Hva er coaching og hvorfor er det så effektivt?
Hvis du skal ansette pedagogisk leder fra en annen stat må det søkes om godkjenning
Det er viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å formidle om arbeidstakeren som slutter hos deg
Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker
Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?
Nye og mer fleksible praksiskrav for deg som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Sjefskap og lederskap som lederstiler i en barnehagesektor med mye vennskap
En informasjonsperm til nye medarbeidere og vikarer bidrar til å gjøre hverdagen enklere
Som ny leder i barnehagen er det mange ting en møter for første gang. Hvilken ledelsesmodell skal du støtte deg til?
Prøver å finne mine gode egenskaper, jeg øver på å bli god på å være meg og hvorfor i all verden skal dette av og til føles som en prøvelse?
25.04.2007
Ferietid
Det nærmer seg ferietid, og det er på tide å friske opp noen av de mest aktuelle bestemmelser omkring ferien.
Røyneberg barnehage har arbeidet med voksenrollen i barnehagen med utgangspunkt i den eneklte medarbeiders personlige profil
Vår ekspert på teamarbeid Inger gir deg her noen tips til hvordan du kan få arbeids- og livsglede
Har du feriedager til gode, så finnes det muligheter til å overføre disse til neste fereieår
Reis deg opp og si hva du er god til! En utfordring som garantert får mange til å se ned i forlegenhet og frykt.
Det er viktig og nødvendig å samtale om personlig kompetanse, forventninger og forutsetninger. Enhver barnehage og team er avhengig av god kommunikasjon for å fungere godt
Et enkelt prinsipp for å fremme kreativiteten er å svare på ideer med "Ja, og...". Alt for ofte leter vi etter hindringer med en gang.
Konflikthåndtering kan være både vanskelig og ubehagelig for en leder. Her finner du mange gode tips for vanskelige samtaler.
Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?
Slik kunne altså arbeidsreglementet se ut på 1800 tallet. Legg merke til den respekten den arbeids-taker med den høyeste tjenestealder hadde på den tiden.
Bruk av metaforer kan ofte virke klargjørende. Samarbeidet på avdelingen og samarbeidet på en fotballbane har mange likhetstrekk.
Ordningen med stedfortreder er viktig for barnehagens drift. Her finner du regelverket.
Her finner du de mest vanlige spørsmål innen arbeidstakers rettigheter. Spørsmålene er delt inn i kategorier og lett å finne frem til.
Jobb mot en konstruktiv grunnholdning i hele personalgruppen. Gjensidig respekt og en oppfatning av at alle er like viktige er to av flere gode tips fra Storhaugen barnehage.
De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen. Men hva de ansatte opplever som kvalitet kan skille seg fra foreldrenes og barnas syn.
Når vi skal hjelpe barna med å utvikle sin sosiale kompetanse, kan det være nyttig å se litt på vår egen først.
Denne artikkelen omtaler personlig kompetanse og viser til noen erfaringer fra et lederutviklingsprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med studiet ”Rettleiing som leiingsverktøy”.
Før eller siden skjer det: Du blir bedt om å holde en presentasjon foran en gruppe mennesker. Gode tips kan være til stor hjelp.
Uheldige formuleringer kan ofte skape en unødvendig konflikt.
Vi definerer selv rammene for hva vi kan gjøre noe med og hva vi ikke kan påvirke. Definerer du deg selv som en aktør eller en brikke?
18.10.2006
Ja-historier
I Skoglund barnehage har vi hatt fokus på voksnes væremåte de siste årene.
18.10.2006
Om kreativitet
Barn er kreative, sier vi. De skaper, omskaper og utvikler begreper og ting rundt seg hver eneste dag. Voksne har ikke det samme behovet. Hvorfor?
LØFT er en annerledes metode for konfliktløsing i personalgruppen.
For å unngå energikrevende lite nyttige konflikter, kan det være smart å lage seg en plan for hvordan dere skal takle konflikter i din barnehage.
Hyppige røykepauser kan både være til irritasjon og hinder for arbeidet i barnehagen. Er dette en rettighet man har som ansatt eller et gode man ikke kan forvente?
Her presenteres syv situasjoner som utgangspunkt for diskusjon. Disse kan være utgangspunkt for et personalmøte.
Å bruke case som utgangspunkt for samtaler i ledergruppen kan være nyttig. Man blir både mer samskjørt og bedre forberedt.
Løsningsfokusert tilnærming til problemsløsing er en utrolig spennende metode. Tankegangen kan brukes på veldig mange områder i barnehagen.
Faglig kunnskap er grunnlaget for den gode barnehagen. Få med alle de ansatte på et spennende og lærerikt fagprosjekt
Hva vil det si å jobbe kreativit? Hvilke ting hemmer kreativitet? Kan du trene deg opp til å se flere løsniger på en situasjon?
Konflikter er en naturlig del av en hvilken som helst personalgruppe. Når man unngår å håndtere dem kan de skape store problemer. Her følger gode råd for konstruktiv konflikthåndtering.
Hvordan kan Maslows tanker om en behovspyramide brukes i praksis?
I hvilken grad får førskolelærere utnyttet sin kompetanse? Bør det være en klarere differansiering av oppgavene på avdelingen?
Ønsker dere å ha et mer løsningsfokusert personalmøte? Her får dere et godt tips til fremgangsmåte.
Friskvern er en ny trende i arbeidslivet, som gir oppsiktsvekkende resultater
Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.
siste spørsmål og svar
Høyt sykefravær
Hvordan kan man håndtere høyt sykefravær i barnehagen? Finnes det noen artikler/teroi som du anbefaler.
Les svaret fra Rune Holmedal
Har deltidsvikarer krav på utvidelse når mulgheten åpner seg?
Har akkurat fått et spørsmål fra tillitsvalgte i fagforbundet her
hos meg. Er det noen regler/ krav/ lovverk som sier noe om hvem vi bruker
som vikar? Har f.eks en som er fast ansatt i 30% stilling fortrinnsrett til
ledige sporadiske vikariater enn f. eks den som er tilkallingsvikar? Utover
"slik pleier vi å gjøre det her"? Lurer veldig og ville blitt glad for svar!
Les svaret fra Rune Holmedal