Logg inn:

Bok: Et helt vanlig barn
Barn er ulike. Kirsten Flaten har sett nærmere på mangfoldet i barns utvikling, og har skrevet boka "Et helt vanlig barn".
siste artikler (20)
Barn er ulike. Kirsten Flaten har sett nærmere på mangfoldet i barns utvikling, og har skrevet boka "Et helt vanlig barn".
Furua barnehage i Alta har innførte fullkost i barnehagen for fem år siden og har ikke sett seg tilbake siden
09.02.2016
Bokanmeldelse
Ledelse i verdistyrte barnehager» og «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager» av Tom Rune Fløgstad og Grete Helle, Kommuneforlaget.
Dette er forordet til boken "Læring, dannelse og utvikling".
09.10.2015
Bokanmeldelse
Et faglig og personlig samarbeid til barnets beste. En bok om verdien av vår evne til kontakt og samarbeid.
Hvilke saker og personer har satt sitt preg på barnehagelærernes historie?
Hvilke saker og personer har satt sitt preg på barnehagelærernes historie?
Kritiske, men nyttige refleksjoner, i en personlig fortelling om første år som barnehagelærer
Fortellingene i disse bøkene viser en gjennomtenkt faglighet uten bruk av kompliserte definisjoner og fremmedord.
Sansenes spiskammer er en interessant og nyttig bok for barnehager
Sansenes spiskammer er en interessant og nyttig bok for barnehager
Kristin Rydjord Tholin har skrevet en faglig sterk bok om omsorg i barnehagen
Fortell med meg er et godt og inspirerende verktøy for alle som er opptatt av språk, kommunikasjon og bruk av fortellinger.
Lek er barnets språk og det krever lydhøre, observante og tilstedeværende voksne for å forstå nyansene i dette språket, og å lære av det.
Bokanmeldelse av boken "Gi barna 100 muligheter i stedet for 2"
Vil du skrive bedre? Vil du utvikle deg som barnehagefaglig skriver? Eller vil du bare komme i gang med å skrive? Da er boken ” Den skrivende førskolelærer” noe for deg.
En viktig bok som gir kunnskap og innblikk i barns møte med psykisk lidelse.
En velskrevet, spennende og relevant bok for praksisfeltet i barnehage og skole.
Hva er det som bidrar til å forme barnehagens egenart i utdanningsløpet, spør Einar Juell i boka Barnehagen som utdanning.
Forfatterne er opptatt av kvalitet på omsorgen for barn fra 0 – 3 år, og de setter fokus på hva som kan være ”en god barnehage” for de yngste, - og dermed også hva som kan være dårlig.