Logg inn:

Vi må bruke vår nye kunnskap om små barns hjerner
Nye metoder har gitt oss helt ny kunnskap om hva som foregår i små barns hjerner. Denne kunnskapen er det viktig at vi tar i bruk, mener forskeren Ann Elisabeth Knudsen.
siste artikler (33)
Nye metoder har gitt oss helt ny kunnskap om hva som foregår i små barns hjerner. Denne kunnskapen er det viktig at vi tar i bruk, mener forskeren Ann Elisabeth Knudsen.
Barnehagene legger ofte mest vekt på det verbale når de skal dokumentere barns læring. Skal vi forstå hva de yngste barna lærer, må vi bli mer opptatt av kroppsspråk og det fysiske, mener Lena Edlund.
Både fysisk og psykisk «settes barn sammen» av små biter! En av disse små bitene er barns seksualitet. Sammen med mange andre biter er det kvaliteten på bitene som bestemmer barnets livskvalitet, livsmestring og helse.
Å skape rom hvor barn og voksne føler seg fri til å leke og samspille kan oppleves vanskelig for mange.
Medvirkning for de yngste barna i barnehagen
Hverdagssamtalene er viktig for språkutviklingen. Vi må rett og slett snakke mer med barna, sier professor Margareth Sandvik.
"PISA er historien om hvordan internasjonale sammenlikninger har globalisert utdanningspolitikken, noe vi tidlige har oppfattet som landenes eget anliggende"
"Alle" er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva betyr det? Dion Sommer vil heller ha lekende innsats enn tidlige skoleaktiviteter.
En barnehage med dårlig struktur, orden og innhold, kan bidra til atferdsvansker hos førskolebarn
Utearealet i barnehagen blir redusert samtidig som arealet til parkering forblir uendret
Hvordan skal man finne en god balanse mellom lek og læring i samlingsstunden?
Prosjektet skoleparat har ført til mer skoleklare barn
Dion Sommer har gjennomført nærstudier av forskning på tidlig innsats
En studie om naturens effekt på barnas språk, viser at det gror bedre i naturen
Hvordan kan barnehager og skoler styres og ledes slik at de ikke hemmer trivsel og læring – slik vi kan se i alt for mange tilfeller?
Når vi får en ide eller er kreative, hva er det egentlig som skjer?
De pedagogiske veiene fra oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitet går via språk, forståelse, tanker og relasjoner.
Vi har for lite kunnskap om de yngste barna i barnehagen
Bidrar barnehagen til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønster ved å dele såkalte gutte- og jenteleker i forskjellige kroker eller rom?
I de siste årene har Reggio Emilias pedagogiske filosofi oppnådd enorm popularitet i nordiske barnehager.
I denne bildeserien vises en situasjon som danner et godt grunnlag for en diskusjon om etikk.
I denne oppgaveserien tar vi for oss fotografier fra ulike situasjoner i barnehagelivet.
Dette er et temahefte som handler om møtet mellom utenlandsadopterte barn og barnehagen
Her presenteres et temaarbeid som har til hensikt å bevisstgjøre barna omkring hvordan en butikk fungerer, både fra kundens og butikkens perspektiv.
Forfatteren mener at utvikling av kjønn og barns seksualitet er et tabubelagt tema når det gjelder barn i barnehagealder i Norge.
Te Whãriki ser på barns læring som en holistisk og integrert prosess. Barn er aktivt lærende.
Barns sosiale verden er oftest utviklet før de møter mer formelle matematiske problemer.
Her finner du en skjematisk oversikt over et mulig utviklingsforløp på ulike områder i ulike aldere.
Hva slags ferdigheter er det nordmenn ønsker å fremme hos barn? Hvilke ideal for barneoppdragelsen har dagens nordmenn?
For de som har muligheter kan det være verdt å ta en tur til IMI forum i Stavanger, for å få med seg dette seminaret med mange spennende foredragsholdere
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
Hva er bakgrunnen for småbarns babyspråk? Er det riktig av voksne å svare med babyspråk?
siste spørsmål og svar
Småspist fireåring
Vi har et barn på snart 4 år som er svært småspist. Det er faktisk så ille at barnet nesten ikke vil ha mat. Det er også problemer med å få i barnet drikke. Energinivået er det ingenting å si på,s å det går ikke på det at barnet blir slapp og ikke orker noe. Men foreldrene har uttrykt bekymring angående dette og vi er usikre på hva vi skal si. Det kan også nevnes at barnet er tynn og spe.
Har du noen tips på hva vi kan gjøre??
Les svaret fra Siri Haberg
Redsler
Hei.
Hvordan kan man hjelpe et barn, 4år,som bruker store deler av dagen på å gå
rundt å engste seg for fluer, veps, fly, stikk-kontakter og alt som kan være
"farlig". Barnet gråter mye, og kommer ikke inn i lek - iallefall ikke lek
som varer over tid. Vårt dilemma blir: når skal man ignorere/overse (eller
kan man i det hele tatt gjøre det...) og når skal man gå inn å bekrefte
barnets følelser, trøste og forklare at ting ikke er farlig. Barnet har
ellers helt aldersadeikvat utvikling, og har en trygg hjemmesituasjon. Noen
tips og ideer hvordan vi, og foreldrene, kan hjelpe dette barnet?
Les svaret fra Tone Rebbestad