Logg inn:

Når barn blir syke av den norske barnehagen
Trenger barnehagelærere og lærerutdannere å se nærmere på sine forestillinger om det frie, lekende barnet?
siste artikler (31)
Trenger barnehagelærere og lærerutdannere å se nærmere på sine forestillinger om det frie, lekende barnet?
Det har kommet ei ny jente til barnehagen. Hun har flotte fletter og fin kjole. Hun har en stille mamma som skjuler seg bak slør.
Det har kommet ei ny jente til barnehagen. Hun har flotte fletter og fin kjole. Hun har en stille mamma som skjuler seg bak slør.
I del 2 av serien Mangfold i barnehagen, diskurerer forfatteren hva som skjer når ikke-vestlige minoriteter blir sett på som gruppe og ikke individer.
I del 2 av serien Mangfold i barnehagen, diskurerer forfatteren hva som skjer når ikke-vestlige minoriteter blir sett på som gruppe og ikke individer.
Migrasjonspedagog Cathrine Storvik deler i denne artikkelserien sine tanker om mangfold i barnehagen. Første del tar for seg stillhet og andrespråksinnlæring.
Migrasjonspedagog Cathrine Storvik deler i denne artikkelserien sine tanker om mangfold i barnehagen. Første del tar for seg stillhet og andrespråksinnlæring.
I denne studentoppgaven problematiseres mangfoldsbegrepet.
I denne studentoppgaven problematiseres mangfoldsbegrepet.
Hvordan bør vi forholde oss til tosprklige barn som er i ferd med å lære norsk? Her er et godt informasjonsskriv til vikarer og ansatte.
Katrine Giæver skriver om hvordan erfaringsbakgrunnen påvirker oss.
Her er noen tips for det første møtet med fremmedkulturelle familier.
Denne rapporten fra tidligere Bjerke bydel i Oslo inneholder mye nyttig i forhold til arbeidet med norsktrening for tospråklige barn.
Denne rapporten fra tidligere Bjerke bydel i Oslo inneholder mye nyttig i forhold til arbeidet med norsktrening for tospråklige barn.
Her er noen tips for det første møtet med fremmedkulturelle familier.
Katrine Giæver skriver om hvordan erfaringsbakgrunnen påvirker oss.
Hvordan bør vi forholde oss til tosprklige barn som er i ferd med å lære norsk? Her er et godt informasjonsskriv til vikarer og ansatte.
I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.
I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.
Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.
Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.
Vår 2004 deltok Bydel Grorud i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Barne - og Familiedepartementet og ICDP Norge - kalt Foreldre veilednings prosjektet. ICDP for omsorgsgivere med etnisk minoritetsbakgrunn.
Vår 2004 deltok Bydel Grorud i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Barne - og Familiedepartementet og ICDP Norge - kalt Foreldre veilednings prosjektet. ICDP for omsorgsgivere med etnisk minoritetsbakgrunn.
Nyttig informasjon om flerspråklighet.
Nyttig informasjon om flerspråklighet.
Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.
Hva vil det si at barnehagen er flerkulturell. Hvilken rolle kan tospråklige assistenter spille?
Dette er en semesteroppgave som er skrevet i Påbygningsstudie i ”Flerkulturell forståelse”, Høgskolen i Oslo 2001 av Katrine Giæver.
Dette er en semesteroppgave som er skrevet i Påbygningsstudie i ”Flerkulturell forståelse”, Høgskolen i Oslo 2001 av Katrine Giæver.
Hva vil det si at barnehagen er flerkulturell. Hvilken rolle kan tospråklige assistenter spille?
Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.
siste spørsmål og svar
Tospråklig toåring
Jeg har en toåring som alle sa at han kan snakke så liten og han babler så
mye men vi kjønner ikke så mye. Hva kan jeg gjørre for å hjelpe til ...mitt
morsmål er thai.
Les svaret fra Tone Rebbestad
Er tospråklig assistanse en rettighet?
Hei!
Jeg er andre års førskolelærer student. Dette året har vi norsk på
skolen, og der har vi lært hvor viktig det er å styrke barnets morsmål.
Barnehagen der datteren min på tre år går maser hele tiden at jeg skal
snakke norsk med henne. Jeg lurer på hvem er det som skal styrke morsmålet
hennes da? I går fikk jeg vite at datteren min ikke skal ha morsmål
assistent fordi hun er den eneste i barnehagen med annet morsmål, og
derfor kan hun ikke ha morsmål assistent som skulle hjelpe henne i
barnehagehverdagen. Hva kan jeg gjøre som mor for å overbevise
barnehagen/kommunen til at de skal ansatte en morsmål assistent. Egentlig
lurer jeg på om datteren mi har rett til morsmål assistent? Hva sier den
norske loven om dette? Rammeplanen/barnehageloven?
Les svaret fra Tone Rebbestad