Logg inn:

Bok: Lekelyst i barnehagen
Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.
siste artikler (101)
Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.
23.10.2018
Løp og lek
Slik husker jeg barnas lek:
23.10.2018
Løp og lek
Slik husker jeg barnas lek:
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
19.09.2017
Barns motstand
Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har.
19.09.2017
Barns motstand
Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har.
Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?
Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?
Forskere fra ulike forskningsdisipliner deler Fröbels og FNs tanker om at lek i hovedsak bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Vi mener at dette er så sentrale elementer i en god barndom at de ikke kan overses.
Forskere fra ulike forskningsdisipliner deler Fröbels og FNs tanker om at lek i hovedsak bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Vi mener at dette er så sentrale elementer i en god barndom at de ikke kan overses.
En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen.
En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen.
Barn gjør en avansert øvelse når de omformer en stol til en båt eller en trepinne til et farlig dyr.
Barn gjør en avansert øvelse når de omformer en stol til en båt eller en trepinne til et farlig dyr.
Innenfor det kommunikasjonsteoretiske perspektivet er forskerne interessert i hvordan leken kommuniseres, spesielt på metanivå.
Innenfor det kommunikasjonsteoretiske perspektivet er forskerne interessert i hvordan leken kommuniseres, spesielt på metanivå.
De postmoderne teoriene er ikke store generelle teoribygninger, snarere mikroteorier som belyser et aspekt ved lek eller lek i en spesiell sammenheng.
De postmoderne teoriene er ikke store generelle teoribygninger, snarere mikroteorier som belyser et aspekt ved lek eller lek i en spesiell sammenheng.
Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.
Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.
Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.
Leker barn fra høyere sosiale lag frodigere og mer fantasifulle leker enn barn med tilhørighet til lavere samfunnslag?
Leker barn fra høyere sosiale lag frodigere og mer fantasifulle leker enn barn med tilhørighet til lavere samfunnslag?
Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?
Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?
Det utviklingspsykologiske perspektivet bygger på de siste tiårenes spedbarnsforskning, som klart viser at mennesket er født til å samspille, og at leken er en veldig viktig måte å samspille på.
Det utviklingspsykologiske perspektivet bygger på de siste tiårenes spedbarnsforskning, som klart viser at mennesket er født til å samspille, og at leken er en veldig viktig måte å samspille på.
Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek
Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet
Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet
Selv om disse teoriene kan betraktes som foreldede, har de påvirket mer moderne leketeoretikere og pedagoger
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv
Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.
Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.
En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger
En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger
Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.
En kultur der det er greit at omsorgsgiverne ikke klarer å skape en positiv relasjon til alle barn er ikke legitimt.
En kultur der det er greit at omsorgsgiverne ikke klarer å skape en positiv relasjon til alle barn er ikke legitimt.
Den nødvendige omsorgen
Den nødvendige omsorgen
Jo tidligere jo bedre er en slags parole i vår tid. Tidlig læring, tidlig intervensjon, tidlig modning. Men kan noe av læringen også komme for tidlig?
Jo tidligere jo bedre er en slags parole i vår tid. Tidlig læring, tidlig intervensjon, tidlig modning. Men kan noe av læringen også komme for tidlig?
I dag skal vi på jakt. På lydjakt! Hysj! Kan du høre det?
I dag skal vi på jakt. På lydjakt! Hysj! Kan du høre det?
Barn utvikler seg når de utfordrer sine fysiske grenser i lekemiljøer uten unødige restriksjoner
Barn utvikler seg når de utfordrer sine fysiske grenser i lekemiljøer uten unødige restriksjoner
Lek og læring skal gå hånd i hånd sier Ivy Schousboe
Lek og læring skal gå hånd i hånd sier Ivy Schousboe
Hva er lek? Forfatteren gir oss her et innblikk i lekens historie
Hva er lek? Forfatteren gir oss her et innblikk i lekens historie
Voksne skal være i nærheten når barn leker for å kunne hjelpe barna med å fordype sin lek for at den skal vare lenge
Voksne skal være i nærheten når barn leker for å kunne hjelpe barna med å fordype sin lek for at den skal vare lenge
Maria Øksnes ønsker i denne artikkelen å vise at lek kan forstås på andre måter enn vi kanskje er vant til
Maria Øksnes ønsker i denne artikkelen å vise at lek kan forstås på andre måter enn vi kanskje er vant til
Noen tanker om det som skjer i skjæringspunktet mellom oppdragelse, danning og barns medvirkning.
Noen tanker om det som skjer i skjæringspunktet mellom oppdragelse, danning og barns medvirkning.
Boken Lekens flertydighet bør være en etterlengtet bok for alle som er opptatt av lekens genuine plass i barnehagepedagogikken
Boken Lekens flertydighet bør være en etterlengtet bok for alle som er opptatt av lekens genuine plass i barnehagepedagogikken
En gruppeoppgave til bruk i kollokviearbeid, personal- eller avdelingsmøter.
En gruppeoppgave til bruk i kollokviearbeid, personal- eller avdelingsmøter.
Forfatteren trekker frem noen stemmer fra nyere forskning for å belyse emnet læring og understreker viktigheten av at vi reflekterer over våre egne måter å jobbe på i forhold til barns læring.
Forfatteren trekker frem noen stemmer fra nyere forskning for å belyse emnet læring og understreker viktigheten av at vi reflekterer over våre egne måter å jobbe på i forhold til barns læring.
Førskolelærerne har noe ulike oppfatninger av læring, kunnskaper og innhold i barnehagen.
Førskolelærerne har noe ulike oppfatninger av læring, kunnskaper og innhold i barnehagen.
- om å være underveis
- om å være underveis
For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»
For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»
Kjeld Rasmussen fra Dansk Pædagogisk Forum og Udviklingsforum skriver her om trygge og utrygge barn i barnehagen.
Kjeld Rasmussen fra Dansk Pædagogisk Forum og Udviklingsforum skriver her om trygge og utrygge barn i barnehagen.
Går det an å skape en pedagogikk der lek og læring integreres?
Går det an å skape en pedagogikk der lek og læring integreres?
En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?
En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?
I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.
I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.
Et besøk i en av Læringsverkstedetsbarnehager gir et klart inntrykk av en målrettet pedagogikk
Et besøk i en av Læringsverkstedetsbarnehager gir et klart inntrykk av en målrettet pedagogikk
Ellen Os skriver om barns lek og lekende samvær og den voksnes rolle.
Ellen Os skriver om barns lek og lekende samvær og den voksnes rolle.
Her finner du teori og praksis koblet sammen på en oversiktlig og anvendlig måte. Det handler om de minste skolebarna.
Her finner du teori og praksis koblet sammen på en oversiktlig og anvendlig måte. Det handler om de minste skolebarna.
Dette er en høyst interessant oppgave om sammenhengen mellom språkvansker og rollelek.
Dette er en høyst interessant oppgave om sammenhengen mellom språkvansker og rollelek.
Lek er kjernen i pedagogikken i våre barnehager. I hvilken grad har personalet et felles begrepsapparat for å jobbe med leken?
Lek er kjernen i pedagogikken i våre barnehager. I hvilken grad har personalet et felles begrepsapparat for å jobbe med leken?
Hva med en tur til Reggio Emilia i høstmørket? Det norske Reggionettverket og Det danske Reggio Emilia nettvert arranterer en studietur i slutten av november
Hva med en tur til Reggio Emilia i høstmørket? Det norske Reggionettverket og Det danske Reggio Emilia nettvert arranterer en studietur i slutten av november
Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.
Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?
Barnehageforum har møtt Ole Fredrik Lillemyr.
Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.
Barnehageforum har møtt Ole Fredrik Lillemyr.
Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?
15.05.2006
Cobra
Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop
15.05.2006
Cobra
Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop
Her finner du kort og forståelig om ulike teoretikeres syn på barns lek.
Her finner du kort og forståelig om ulike teoretikeres syn på barns lek.
siste spørsmål og svar
Innlegg om lek på personalmøte

Hei
Eg har ein oppgåve der eg er med å forberede til eit personalmøte. Eg skal skrive eit innlegg om temaet leik. Kva synest du er det viktigaste å få med når det gjeld leik??

Les svaret fra Rune Holmedal