Logg inn:

Kognitive teorier om lek
Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek
siste artikler (11)
Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek
Selv om disse teoriene kan betraktes som foreldede, har de påvirket mer moderne leketeoretikere og pedagoger
Artikkelen er ment som en kort innvielse i John Deweys liv og virke som filosof og pedagog.
Denne artikkelen tar for seg noen av forskjellene på Piaget og Vygotskys syn på barn
Vygoskijs teori ble på grunn av forholdet mellom vesten og Sovjetunionen kjent først i nyere tid
Abraham Maslows behovspyramide er viden kjent, langt utenfor pedagogikkområdet. Her finner du en god innføring i hans tanker og ideer.
Howard Gardner er hjerneforsker og gjennomførte sammen med flere kollegaer forskning omkring separate intelligenser i den menneskelige hjerne.
Jean Piaget kommer du ikke utenom når du skal arbeide med barn. Hans teori om kognitiv utvikling blir presentert i denne artikkelen
Maria Montessori mente at hvis barnet ble tatt hånd om på en riktig måte fra starten av, ville skulte muligheter dyrkes fram
Her finner du en solid innføringsartikkel i tankene bak Skinners adferdspsykologi. Hva betyr feks begrepet "Radikal determinisme"?
Her finner du en innføring i tankene bak Steinerpedagogikken slik Rudolf Steiner utformet den.