Logg inn:

Er leken for voksenstyrt i din barnehage?
Krav om prestasjoner og det å lære seg bestemte kunnskaper har ingenting i barnehagen å gjøre
siste artikler (8)
Krav om prestasjoner og det å lære seg bestemte kunnskaper har ingenting i barnehagen å gjøre
En uhøytidelig test på om du er vanskelig å samarbeide med
I Sverige jobber de mye med pedagogisk dokumentasjon. Artikkelen gir et innblikk i tankegangen rundt hva og hvordan.
Handler observasjoner om et syn på barn? Handler observasjon om perspektiv? Hvilken nytte kan vi få ut av observasjoner i forhold til det daglige arbeidet med barn?
For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.
Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.