Logg inn:

Den lille hjelper
Et lite tips til en liten ekstra "hjelper" i hverdagen. Tipset er utprøvt og anbefales.
siste artikler (71)
Et lite tips til en liten ekstra "hjelper" i hverdagen. Tipset er utprøvt og anbefales.
Et lite tips til en liten ekstra "hjelper" i hverdagen. Tipset er utprøvt og anbefales.
Hvordan presenterer vi leketøyet i barnehagen for barna, og hvordan forventer vi at det skal brukes?
Hvordan presenterer vi leketøyet i barnehagen for barna, og hvordan forventer vi at det skal brukes?
Vi kommer ofte i situasjoner der vi provoseres av eller er bekymret for barns atferd
Vi kommer ofte i situasjoner der vi provoseres av eller er bekymret for barns atferd
Artikkel serie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 4 – Sammenfattende refleksjoner
Artikkel serie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 4 – Sammenfattende refleksjoner
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 3 – Ideer til praktiske grep for gjennomføring
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 3 – Ideer til praktiske grep for gjennomføring
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 2 - En arbeidsmodell
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 2 - En arbeidsmodell
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 1 - Kort teoretisk innføring
Artikkelserie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 1 - Kort teoretisk innføring
Med utgangspunkt i mange års forskning slår Gonzales-Mena og Widmeyer-Eyer (1980) fast ti prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper:
Med utgangspunkt i mange års forskning slår Gonzales-Mena og Widmeyer-Eyer (1980) fast ti prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper:
Dette er en gruppeoppgave til bruk på avdelings- eller personalmøtet som kan bidra til refleksjon over egen praksis.
Dette er en gruppeoppgave til bruk på avdelings- eller personalmøtet som kan bidra til refleksjon over egen praksis.
Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.
Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.
04.12.2007
Filosofispill
Mette Hegnehøj Mortensen, vår pedagogiske journalist i Danmark har besøkt Valhalla SFO. De har laget et filosofispill.
Utstrakt bruk av resultatmåling er ikke i tråd med rammeplanens forståelse av dokumentasjon
Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.
Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.
Pedagogisk dokumentasjon - start med hva de voksne gjør! I rammeplanen er det klare krav. Begynn med disse.
Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.
Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.
Her finner du to enkle skuespill de voksne kan spille for barna. I disse er det humor som gjelder!
Her finner du to enkle skuespill de voksne kan spille for barna. I disse er det humor som gjelder!
Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.
Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.
Bruk statusskjema for å gjøre opp status i barnegruppa.
Bruk ressursanalyse til å få en bedre oversikt over det enkelte barns ressurser.
Dette er et bra verktøy for de nyansatte. Her kan du utnytte din nye kollegas friske blikk på barnehagen.
Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.
Har du oversikt over hvem som leker med hvem og hva de leker? Er det noen som kun leker alene?
Har du oversikt over hvem som leker med hvem og hva de leker? Er det noen som kun leker alene?
Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.
Dette er et bra verktøy for de nyansatte. Her kan du utnytte din nye kollegas friske blikk på barnehagen.
Bruk ressursanalyse til å få en bedre oversikt over det enkelte barns ressurser.
Bruk statusskjema for å gjøre opp status i barnegruppa.
Dette er en beskrivelse av en problemløsningsmetode i arbeide med barn
Dette er en beskrivelse av en problemløsningsmetode i arbeide med barn
Å jobbe med verdispørsmål er å jobbe med det som er kjernen i barnehagen. Her følger gode tips om hvor og hvordan dette kan foregå.
Å jobbe med verdispørsmål er å jobbe med det som er kjernen i barnehagen. Her følger gode tips om hvor og hvordan dette kan foregå.
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?
ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune
Hva er rollen til primærekontakten. Denne beskrivelsen er laget på bakgrunn av andre barnehager og egne erfaringer.
Hva er rollen til primærekontakten. Denne beskrivelsen er laget på bakgrunn av andre barnehager og egne erfaringer.
Å jobbe med pedagogisk grunnsyn kan være en krevende øvelse. Her finner du en rekke spørsmål som vil fremtvinge refleksjoner på verdiplanet og dermed lede mot beskrivelsen av et grunnsyn.
Å jobbe med pedagogisk grunnsyn kan være en krevende øvelse. Her finner du en rekke spørsmål som vil fremtvinge refleksjoner på verdiplanet og dermed lede mot beskrivelsen av et grunnsyn.
Dette planleggingsskjemaet er hentet fra "Ås kommunes idehefte for rammeplanen". Det er en enkel og nyttig måte å skaffe en oversikt over hva barna lærer av et opplegg rundt 17. mai.
Dette planleggingsskjemaet er hentet fra "Ås kommunes idehefte for rammeplanen". Det er en enkel og nyttig måte å skaffe en oversikt over hva barna lærer av et opplegg rundt 17. mai.
Denne metoden blir brukt til å kartlegge hvem hvert barn foretrekker av de andre barna.
Målet med denne metoden er at en skal kartlegge hvilken type kontakt (+ positiv, -negativ eller 0 kontakt) personalet har med det enkelte barn i løpet av f.eks. en uke.
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Dette er kanskje den metoden som er mest benyttet i barnehagen, men den er ikke enkel i bruk.
Dette er kanskje den metoden som er mest benyttet i barnehagen, men den er ikke enkel i bruk.
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Målet med denne metoden er at en skal kartlegge hvilken type kontakt (+ positiv, -negativ eller 0 kontakt) personalet har med det enkelte barn i løpet av f.eks. en uke.
Denne metoden blir brukt til å kartlegge hvem hvert barn foretrekker av de andre barna.
Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Skjemaet kan gi en god indikasjon på hvordan barnet fungerer i barnegruppen
Skjemaet kan gi en god indikasjon på hvordan barnet fungerer i barnegruppen
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?
Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet
Video er et godt hjelpemiddel i barnehagen. Les hvordan Kilden barnehage bruker videoen
Video er et godt hjelpemiddel i barnehagen. Les hvordan Kilden barnehage bruker videoen
Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet
siste spørsmål og svar
TRAS og Alle Med - Godkjenning av foreldre?
Hei.
Vi har brukt kartleggingsskjema TRAS og Alle Med på hele barnegruppen. Vi
har informert foreldrene om at vi benytter dette som et verktøy for å
kartlegge barns utvikling og hvilke område bhg. trenger å fokusere på. I
tilleg har vi brukt de til oppmelding ved språkproblem. Foreldre har blitt
informert om barnas utvikling på foreldresamtaler.

Har nylig vært på styrersamling, der vi fikk opplyst at foreldre skulle
godkjenne om vi kunne kartlegge barna deres før vi tok det i bruk. I tilegg
kunne vi ikke bruke det på alle barn, men kun på barn der vi hadde et spes.
målsetning for å bruke det. Stemmer dette? Hvor kan jeg finne noen
retningslinjer som omhandler dette. Eg synes det er synd dersom vi kun kan
bruk det på spes barn, fordi vi har fått noen aha opplevinger ifht barn som
vi trodde hadde "alt på plass"!
Takk for hjelpen.
Les svaret fra Tone Rebbestad