Logg inn:

Turmelding
Når en avdeling er på tur, er ddt nyttig at det ligger igjen en oversikt over hvor man er og hvem som er med på turen.
siste artikler (22)
29.04.2007
Turmelding
Når en avdeling er på tur, er ddt nyttig at det ligger igjen en oversikt over hvor man er og hvem som er med på turen.
Her finner du stillingsbeskrivelse for styrer, pedagogisk leder, assistent og tospråklig assistent.
Vernerunde skal avholdes årlig. Her finner du et skjema for dokumentasjon.
Her finner du en oversikt over hva som skal dokumenteres i barnvernpermen.
Her finner du en komplett handlingsplan for sykdommer og ulykker i barnehagen. Last ned planen og sørg for at alle ansatte er infomrert.
Denne er nyttig for kvalitetssikring av sikkerhet på utelekeplassen. Etabler rutiner og dokumenter kontrollen.
02.04.2007
HMS-perm
Her finner du en komplett HMS-perm. Last ned og sett deg inn i dette komplekse lovverket.
Det er mye å holde oversikt over i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet i barnehagen. En sjekkliste bedrer oversikten.
Hvordan er stemningen blant personalet i barnehagen? Bruk vårt spørreskjema og finn ut!
Hva er de ulike aktørene i HMS arbeidet og hvordan fungerer saksganegn? Få oversikten her.
Hvordan følger dere opp arbeidsmiljøet? Med et skjema kan arbeidet dokumenteres og følges opp systematisk.
Hvis man delegerer oppfølging av fysisk arbeidsmiljø til avdelingene, er det langt lettere å holde oversikt. Her er et skjema.
Å oppleve at man ikke vet hvor et barn er, er dessverre noe som kan skje. Da er det viktig at man har gode rutiner og finner barnet så raskt som mulig. Det kan fort bli panikk dersom man ikke vet hva man skal gjøre.
31.03.2007
Beredskapsplan
Furua barnehage har laget en grundig beredskaps- plan for ulike situasjoner. Last den ned og tilpass til egen barnehage.
Her finner du kommunal standard for arbeidsmiljøspørsmål. Den er nyttig også for private barnehager, som en veiledning.
Vårt internkontrollsystem for barnas arbeidsmiljø er nå oppdatert i henhold til siste versjon av 2005.
Denne brosjyren er utarbeidet blant annet i samarbeid med Kari Lamer. Den gir god innføring i hvordan barnehagen kan forebygge mobbing.
Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov er vedtatt. Denne vil tre i kraft fra 1. januar 2006.
Leketøy er underlagt produkt- og elektrisitetstilsynets kontroll
Produkt- og elektrisitetstilsynet har ansvaret for kontroll av sped- og småbarnsutstyr
Mange barnehageansatte gir uttrykk for at lydnivået til tider kan være slitsomt i barnehagen
Ikke alle leker er like sunne, verken for barna eller de omgivelsene de skal vokse opp i. Her finner du tips om farlige leker det kan være verdt å unngå.