Logg inn:

Ja, vi elsker livsgleden i leken!
Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen
siste artikler (22)
Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen
Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?
Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.
Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.
Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.
Kan mangel på kaoslek i barnehagen ha sammenheng med den lave andelen av menn i barnehagesektoren?
Hvordan velger man ut pedagogisk materiell i barnehagen?
LEK OG LÆRING FOR DE YNGSTE
I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres
Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.
Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?
To gutter tar i bruk julenissen og sjørøveren i lek og samtaler.
Førskolelærer og barnevernspedagog Erik Baltzersen trekker inn egen praksis i denne oppgaven.
Peterson barnehage i Moss har utviklet noen strategier for å berike og ivareta leken i barnehagen
Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet
17.09.2008
Se meg, da!
Denne artikkelen vier jeg til alle der ute som har opplevd det store spenningsfeltet som finnes i daglige omsorgsrelasjoner med og mellom små, enestående mennesker.
Artikkelen ble skrevet da innstilling til ny rammeplan forelå. Forfatteren gjør noen interessante observasjoner i forhold til læringssyn og tydelighet.
Vi skal gi barn lyst til å søke kunnskap, sier Kari Pape. Hun er opptatt av barnehagen som læringsarena, og er glad for at forslaget til ny rammeplan stiller tydeligere krav til de ansatte.
Hvilke verdier bygger oppdragelsen på i din barnehage og hvilke reaksjoner benyttes når barna bryter normene?
01.09.2006
Jeg kan!
Her får du en trinnvis gjennomgang av Jeg kan! metoden. I Jeg kan! metoden jobber man løsningsfokusert med barns utfordringer.
Dette er det første temahefte i rekken av sju hefter, fra kunnskapsdepartementet.
I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Development".
siste spørsmål og svar
Konkurrerende femåringer
Hva gjør vi når 6 stk 5-åringer har et enormt vinnerinstinkt og er dårlige
tapere hele gjengen? Det ender alltid opp med en blir lei seg eller blir sur
eller de krangler eller de slåss...

De konkurerer om det meste, hvem som er først til grinden, hvem som er
først ned trappen, hvem som har de fineste klærme, hvem som skal vaske hendene først m.m. Vi er ganske metta av disse "unødvendige"
konfliktene....hjelp oss.....
Les svaret fra Tone Rebbestad
Leken og førskolelæreren
Hei!

Er 3 års førskolelærer student i Bergen og for tiden skriver jeg en liten
oppgave som omhandler inkludering av funksjonshemmede barn i barnehagen..

Hvilken rolle synes du leken spiller inn i det inkluderende arbeidet og
hvilken rolle har førskolelærer/ped leder i denne sammenheng?
Les svaret fra Tone Rebbestad