Logg inn:

Erklæring om bruk av foto av ditt barn
Vokt barnas integritet på samme måte som du vil ha voktet din egen når du tar bilder i barnehagen
siste artikler (52)
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
Vokt barnas integritet på samme måte som du vil ha voktet din egen når du tar bilder i barnehagen
Tilvenning er en vikitg periode for barn og foreldre i barnehagen. Gode rutiner er en støtte i denne prosessen. Det har Hemmingstad barnehage tenkt på.
Tilvenning er en vikitg periode for barn og foreldre i barnehagen. Gode rutiner er en støtte i denne prosessen. Det har Hemmingstad barnehage tenkt på.
10 sjekkpunkter som kan brukes som utgangspunkt for samtaler mellom foreldre og ansatte, og som foreldre kan reflektere over
10 sjekkpunkter som kan brukes som utgangspunkt for samtaler mellom foreldre og ansatte, og som foreldre kan reflektere over
30.03.2007
Infobrosjyre
Informasjon er viktig, spesielt i innkjøringsfasen. barnehageforum har mange ulike varianter for å strukturere informasjon til nye foreldre.
Det er viktig å innhente informasjon om barnehagen med jevne mellomrom. Denne undersøkelsen gir deg viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagens tilbud.
Denne undersøkelsen måler foreldrenes grad av tilfredsstillelse på en del generelle områder.
En god brukerundersøkelse bør ha sin forankring i barnehagelov og Rammeplan, samt at den er bearbeidet av personal og foreldre i samarbeid.
En serviceerklæring er et nyttig hjelpemiddel for å avklare gjensidige forventninger mellom barnehage og hjem.
Her er et nyttig skjema fra Furua barnehage i Alta. Det handler om tillatelser til diverse fra foreldrene.
30.03.2007
Velkomstbrev
Velkomstbrevet til nye barn og foreldre er familiens første møte med barnehagen. Furua barnehage i Alta har laget denne malen.
30.03.2007
Velkomstbrev
Velkomstbrevet til nye barn og foreldre er familiens første møte med barnehagen. Furua barnehage i Alta har laget denne malen.
Her er et nyttig skjema fra Furua barnehage i Alta. Det handler om tillatelser til diverse fra foreldrene.
En serviceerklæring er et nyttig hjelpemiddel for å avklare gjensidige forventninger mellom barnehage og hjem.
En god brukerundersøkelse bør ha sin forankring i barnehagelov og Rammeplan, samt at den er bearbeidet av personal og foreldre i samarbeid.
Denne undersøkelsen måler foreldrenes grad av tilfredsstillelse på en del generelle områder.
Det er viktig å innhente informasjon om barnehagen med jevne mellomrom. Denne undersøkelsen gir deg viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagens tilbud.
30.03.2007
Infobrosjyre
Informasjon er viktig, spesielt i innkjøringsfasen. barnehageforum har mange ulike varianter for å strukturere informasjon til nye foreldre.
Tilvenning er en avgjørende periode for alle parter. God og betryggende informasjon til foreldrene om hvordan tilvenningen foregår kan være til stor nytte.
27.10.2006
Barn og klær
Barnas påkledning er viktig for deres trivsel. Mange opplever uenighet i barnehagen og med foreldrene rundt hva som er viktig i forhold til barnas klær.
Foreldresamarbeidet er en av de viktigste områdene i barnehagen. Det å formulere noen mål å jobbe etter er meget nyttig, kanskje helt nødvendig.
Foreldresamarbeidet er en av de viktigste områdene i barnehagen. Det å formulere noen mål å jobbe etter er meget nyttig, kanskje helt nødvendig.
27.10.2006
Barn og klær
Barnas påkledning er viktig for deres trivsel. Mange opplever uenighet i barnehagen og med foreldrene rundt hva som er viktig i forhold til barnas klær.
Tilvenning er en avgjørende periode for alle parter. God og betryggende informasjon til foreldrene om hvordan tilvenningen foregår kan være til stor nytte.
20.10.2006
Dagsrapport
Her kan du laste ned et skjema for dagsrapport. Et nyttig planleggingsverktøy for den daglige planleggingen. Skjemaet er levert av Furua barnehage.
20.10.2006
Dagsrapport
Her kan du laste ned et skjema for dagsrapport. Et nyttig planleggingsverktøy for den daglige planleggingen. Skjemaet er levert av Furua barnehage.
I hvor stor grad vektlegger førskolelærere samarbeidet med foreldrene?
Hva gjør vi med de barna som alltid blir hentet for sent? Eller rettere sagt med foreldrene deres? Her kommer et glimrende forslag - synes vi.
Hva gjør vi med de barna som alltid blir hentet for sent? Eller rettere sagt med foreldrene deres? Her kommer et glimrende forslag - synes vi.
Dette er en meget smart og oversiktlig måte å presentere praktisk informasjon på. Den kan jo også oppdateres et par ganger i året, med ny info. Bør også ligge på barnehagens hjemmeside!
Her er forslag til noen spørsmål det kan være relevant å spørre foreldrene om ved evaluering av året som har gått
Det er viktig at den første samtalen med foreldrene er godt planlagt. Her er noen punkter til et utgangspunkt
Foreldresamtaler skal være godt forberedt. Her er noen momenter til en foreldresamtale
Foreldresamtaler skal være godt forberedt. Her er noen momenter til en foreldresamtale
Det er viktig at den første samtalen med foreldrene er godt planlagt. Her er noen punkter til et utgangspunkt
Her er forslag til noen spørsmål det kan være relevant å spørre foreldrene om ved evaluering av året som har gått
Det kan være fornuftig å ha noen rutiner for hvordan man skal håndtere regisrering av oppmøte for barna i barnehagen
Det finne mange forskjellige avtaler eller foreldreerklæringer som barnehager har laget. Dette er bare ett eksempel av mange.
Dette er et forslag til en mal for foreldresamtaler som kan passe for barn mellom 1-3 år.
Dette er et forslag til en mal for foreldresamtaler som kan passe for barn mellom 1-3 år.
Det finne mange forskjellige avtaler eller foreldreerklæringer som barnehager har laget. Dette er bare ett eksempel av mange.
Det kan være fornuftig å ha noen rutiner for hvordan man skal håndtere regisrering av oppmøte for barna i barnehagen
Dette trenger barnet ditt av klær i barnehagen
Dette trenger barnet ditt av klær i barnehagen
Det er mange ting en bør tenke på når en skal gå til innkjøp av gode kvalitetsklær til sine barn
Dette er en liste som skal sikre at du har riktige opplysninger til barnets kontaktpersoner hvis det oppstår alvorlige hendelser med barnet.
Dette er en liste som skal sikre at du har riktige opplysninger til barnets kontaktpersoner hvis det oppstår alvorlige hendelser med barnet.
Det er mange ting en bør tenke på når en skal gå til innkjøp av gode kvalitetsklær til sine barn
Enkle tips for en god start på dagen for barn og foreldre når de ankommer barnehagen på morgenen
Enkle tips for en god start på dagen for barn og foreldre når de ankommer barnehagen på morgenen
siste spørsmål og svar
Klær i Barnehagen
Mange småbarnsforeldre hos oss kler - etter vårt synspunkt- for mye klær på barna i vårvarmen. 15 grader og 2-3 åringer i ført ullstillongs og bukse utenpå er for mye - mener vi. Barna klarer og orker ikke utfolde seg skikkelig og de blir veldig svett. Vi tar av de - men blir møtt med at vi har tatt av de for mye klær. Vi er uenige, kan du gi oss noen gode faglige begrunnelser som støtter vårt synspunkt?
Les svaret fra Siri Haberg