Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: Oktober 2010
Monica Seland
Av: Mona-Lisa Angell

 
Barnehagens største utfordring akkurat nå er kvalitet!
 

Hvordan har du det nå?

Bra. Jeg synes det er godt at barnehager og kvalitet blir diskutert, men savner en diskusjon om bemanningstetthet, størrelsen på barnegruppene, omsorg og lek. Fokuset på barnehagen som læringsarena er for dominerende. Barnehagen er også en arena for barns barndom og hverdagsliv.
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Det var tilfeldig egentlig. Jeg jobbet som vaskehjelp i en barnehage, og etter hvert begynte de å bruke meg som tilkallingsvikar. Førskolelæreren oppfordret meg til å ta førskolelærerutdanning, og så begynte jeg på Dronning Mauds Minne. Jeg hadde egentlig tenkt å bli sivilingeniør!
Hvordan ble du interessert i barnehagens rom og organisering?
Da jeg fikk et stipend i et prosjekt ved Norsk Senter for Barneforskning hvor fleksibilitet og valgfrihet var nøkkelbegrep.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
At jeg har utviklet et kritisk forskningsperspektiv, hvor jeg har lært meg å stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Og at jeg har fått satt fokus på barns og ansattes utfordringer og dilemmaer i dagens barnehage.
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Ja, veldig masse. Jeg vil gjerne forske mer på barn, barndom og livskvalitet i barnehagen som institusjon.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet med barnehage og førskolelærerutdanning?
Jeg ville fortsatt gjerne jobbet med barn. Kanskje noe innen barnevern.
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
Hverdagslivskvalitet for barn, kvalitet i relasjoner, både for de aller yngste, men også for de eldre barnehagebarna. Barn i dag tilbringer svært mange timer i institusjonene, og skal dette være bra for barn, må de føle seg trygge, bli sett og anerkjent av gode voksenpersoner, og få mulighet til både egenorganisert lek og andre typer spennende aktiviteter.
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Jeg ville laget et temahefte til rammeplanen om lek. Dette er et svært viktig tema som er i ferd med å bli tonet ned i jungelen av ulike andre aktiviteter og mål, noe rapporten ”Alle teller mer” bekrefter.
Former pedagogikk politikk, eller omvendt?
Det er nok hovedsakelig politikk som former pedagogikk dessverre. Pedagogikken har heller lite påvirkning på politikken. Det ligger mer makt i politikken. Men selvfølgelig vil det også være en påvirkning den andre veien.
Født sånn, eller blitt sånn?
En fin miks. Vi påvirkes absolutt av både biologi og kultur.
PIF
Monica Seland
Interessefelt
  • Nyere diskurser i norsk barnehagepolitikk
  • Diskurser og makt
  • Hverdagsliv i barnehagen, og barns ”nei”
  • Institusjonsperspektiv
  • Perspektiver på rom, nye baseorganiserte barnehager
  • Etnografiske metoder og samtaler med barn
Kort CV
  • Er førskolelærer og har jobbet i barnehage i ti år som avdelingsleder og styrer.
  • Arbeider i dag som pedagogikklærer, praksisveileder og forsker ved Dronning Mauds Minne Høgskoles førskolelærer-utdanning i Trondheim.
  • Har skrevet doktor-avhandlingen Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. PhD-avhandling ved Norsk senter for barneforskning, 2009. Trondheim: NTNU
  • Holder foredrag med utgangspunkt i sin doktoravhandling, og har nylig publisert artikler i tidsskrifteneBarn ogBarnehagefolk.