Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: Juni 2012
Wenche Aasen
Av: John Roald Pettersen

 
Det er pedagogisk leder sitt ansvar å velge en teamstruktur som støtter kompetanseutvikling i personalet i barnehagen
 


Hvordan har du det nå?

Bra! Er nettopp tilbake på jobb etter en meningsfull og viktig streik som markerte at vi som underviser i førskolelærerutdanningen underviser i kjernefagsom staten som arbeidsgiver må verdsette med mer lønn.
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Jeg startet min barnehagekarriere som praktikant i en kommunal barnehage i Ålesund på midten av 70 tallet – der fikk jeg leke, lære å lage dukker til dukketeater og spille teater. Et befriende praktikant år.
Hvordan ble du interessert i de ledelse i barnehagen?
Jeg opplevde at jeg ble utfordret da den første Rammeplan for barnehagen kom i 1995. Da ønsket jeg å ta lederskapet over implementeringen. Men hvordan skulle arbeidet ledes? Hvordan var egentlig samhandlingsmønstrene mellom assistentene og førskolelæreren? FoU arbeidet mitt som førskolelærerutdanner har hatt fokus på slike problemstillinger. Hva slags kompetanser trenger assistentene i arbeidet med barna? Hvordan lede kvalitetsarbeidet?
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
Jeg er fornøyd med å ha gitt ut en forskningsbasert fagbok om teamledelse i barnehagen (Fagbokforlaget 2012) og håper denne kan inspirere de pedagogiske lederne i å lede kvalitetsarbeidet i barnehagen. Teamteori forklarer mye av arbeidsprosessene i barnehagen og gir kunnskaper om hvordan pedagogisk leder i barnehagen kan lede både kunnskapsutviklingen og relasjons- og samspillprosessene på en praksisnær måte. Å være oppmerksom på teamstrukturen og rammene disse gir for både assistenter og førskolelærere er viktig, og det er pedagogisk leder sitt ansvar å velge en teamstruktur som støtter kompetanseutvikling i personalet i barnehagen.
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Ja- ledelse i barnehagen er et langsiktig forskningsarbeid – både når det gjelder teoriutvikling og når det gjelder praksis. Flere barnehager er heldigvis i endringsprosesser der de har funnet mer fleksible strukturer som fremmer førskolelærerens autonomi – men fortsatt henger flere barnehager igjen i flat struktur og den tradisjonelle jobbrotasjonen. Det å tørre å endre struktur er ikke lett fordi det ligger noen verdier om likhet i dette systemet.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet med barnehage og førskolelærerutdanning?
Jeg syntes barnehagearbeid og førskolelærer-utdanningen er det viktigste jeg kan gjøre – ville ikke ha gjort noe annet! Vi må ha dyktige forskolelærere for barna som går i barnehagen.
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
At de pedagogiske lederne øker sine kompetanser i å lede arbeidsprosessene i barnehagen. Assistentene arbeider i økende grad alene med barna og en sentral lederoppgave er å øke assistentens kompetanser i barnehagearbeidet. Det trengs mer kunnskaper om hvordan hele teamet lærer i praksis.
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Få våre arbeidsgivere og politikere til å erkjenne viktigheten av jobben vi gjør som førskolelærere og som førskolelærerutdannere. Høyere lønn er selvsagt viktig for å rekruttere og beholde førskolelærerne i yrket.
Former pedagogikk politikk, eller omvendt?
Målet må bli at pedagogikk former politikk.
Født sånn, eller blitt sånn?
Jeg er både født sånn og blitt sånn i livslange danningsprosser.
PIF
Wenche Aasen
Interessefelt
1) Barnehage
2) Førskolelærerutdanning
3) Å lede kvalitetsarbeidet i barnehagen
Kort CV

• Utdannet som førskolelærer ved Høgskolen i Bergen

• Høgskolelektor, underviser i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Bergen

• Har holdt flere kurs/foredrag om teamledelse i barnehagen

• Utgitt boken Teamledelse i barnehagen 2012 (Fagbokforlaget)