Logg inn:
DISKUSJON
diskusjon
Delte plasser i barnehagen?
Av: Heidi Stav    15.12.12
Heidi Stav -Styrer
Barnehagene kan ikke tilby deltidsplasser og deretter å fylle opp med flere barn, og derfor blir det et direkte tap for barnehagen å tilby delte plasser til foreldrene. Derfor bør alle plasser være 100%, og så betaler foreldrene etter hvor mye de bruker plassen.
Barnehagene lider økonomisk idag og våre muligheter for endring føles låst, og denne bestemmelsen fra departementet gjør vår økonomi ytterligere stram.  Hvordan løser vi dette dilemma?
(0)