Logg inn:
Logo
Avvist og krenket, eller med i leken?
 
Barn bygger opp og bryter ned. De både oppmuntrer og bekrefter, samtidig som de avviser og krenker andre. Det å kunne se og reagere på krenkelser mellom barn er viktig for alle pedagoger. Men krenkelse og utestenging kan være vanskelig å se med mindre vi lærer å forstå barnas ofte subtile forhandlinger om hvem som kan få være med i lek og samspill, og hvem som holdes utenfor. Kurset passer for alle ansatte i barnehagen. 

I alle barnegrupper utvikles sosiale mønstre der barn forsøker å etablere, opprettholde og avslutte relasjoner til hverandre.  De utforsker forhold som makt, kjønn og etikk.  Og de undersøker hvordan de kan være sammen både ved å søke samhørighet og ved å utfordre og overskride andres grenser.  De bygger noen opp og de bryter andre ned.  I dette relasjonsarbeidet trenger barna de voksnes støtte.  Her har vi en naturlig og fantastisk mulighet til å realisere de verdiene som er sentrale i rammeplanen og til å bli mer bevisste på hvordan de voksnes væremåte påvirker barnas relasjoner.

Margareta Øhman er psykolog og familieterapeut og begynte å arbeide i barnehage allerede som 18-åring. I Norge er hun blant annet kjent som forfatter av boken Empati gjennom lek og språk.  Hun har holdt kurs for mer enn 75 000 pedagoger i Norden om empati og relasjoner.

 

  

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 650,-
Ved flere enn  7 deltagere, kr.  595,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 550,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
 KURSHOLDER
Margareta Øhman
Psykolog, familieterapeut, forfatter og konsulent