Logg inn:
Logo
Lederforum 2019
Fra MEG OG MITT til VI OG VÅRT 
Arbeidet i barnehagen blir i hovedsak gjort av grupper av ansatte, i et fellesskap. Likevel viser forskning at styrere og avdelingsledere ofte føler på en faglig ensomhet. Dette er et dårlig utgangspunkt for utvikling av kvalitet og profesjonalitet. 

Styrere og avdelingsledere må lede sitt personale fra «MEG OG MITT» til «VI OG VÅRT». Dette handler om å utvikle profesjonelle læringsfellesskap og en kultur preget av evne og vilje til å lære av hverandre.

Det koster kr 3 250 å delta. Ved bestilling før 1. desember er prisen kr 3 000. Det gjelder også for grupper på 4 eller flere uansett når de melder seg på. For abonnenter på nettstedet Barnehageforum er prisen kr 2 750 uansett når de melder seg på. 


 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  3000,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2750,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
Oslo (Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 181 Oslo)
Dato: 12.03.19  kl. 1000 - 1600
Dato: 13.03.19  kl. 0900 - 1600
Påmelding
KURSSTED
Oslo Kongressenter,
Youngsgate 11
181,Oslo.

Oslo Kongressenter er et moderne kongressenter med beliggenhet sentralt i Oslo sentrum.
 KURSHOLDER
Steffen Handal
Lærer og leder i Utdanningsforbundet

Anders Stahlschmidt
Rådgiver og konfliktmegler i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Kjetil Børhaug
Professor UiB, og leder av ekspertgruppe som ser på barnehagelærerrollen

Thomas Nordahl
Professor og ekspert på ledelse i barnehage og skole. Ledet ekspertgruppen som har vurdert tilbudet til barn med særlige behov.

Erik Slinning
Konsulent, forfatter og spesialist på trening av ledergrupper

Inga Marte Thorkildsen
Byråd i Oslo med ansvar for utdanning og kunnskap

Bjørn Olsson
Svensk psykolog og konsulent som har forsket på tilknytning og atskillelse i barnehager og som er ekspert på endringsarbeid og ledelse. Han er kjent for sin engasjerende måte å forelese på der han ofte finner forbindelse mellom livet på jobben og livet i sin alminnelighet– med latter og gråt