Logg inn:
Logo
Det magiske språket
Med ny rammeplan for bedre språk 
Et godt utviklet språk har nesten magisk kraft. Det har stor betydning for alle sider ved barnets utvikling, på kort og lang sikt. Dette er grunnen til at språkarbeidet står så sentralt både i den nye rammeplanen og i alle landets barnehager. 

Velkommen til en konferanse som tar utgangspunkt i den nye rammeplanen og alt det som personalet skal gjøre for å sikre at alle barn får en best mulig språkutvikling. 

Fagfolkene du møter har i mange år stått sentralt i arbeidet med utvikling av godt språkarbeid i barnehagen. Basert på forskning, erfaring og anerkjente språkprogrammer vil de gi deg inspirasjon til hvordan du kan 

· forbedre det systematiske arbeidet med språk 

· sikre at alle barn får god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen

Konferansen arrangeres av Utviklingsforum i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Stiftelsen Kanvas og Skedsmo kommune. 


 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3050,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2850,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2600,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding:
 KURSHOLDER
Bente Eriksen Hagtvet
Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Marit Sivertsen
Barnehagelærer og styrer i Madamløkken barnehage i Oslo.

Anne Greve
Anne Greve er ph.d. i utdanningsvitenskap og ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Else H. Devold
Barnehagelærer ved Tøyen skole

Liselott Olsson
Lektor ved Södertörns högskola, Stockholm

Elisabeth Brekke Stangeland
Doktorgradstipendiat, Lesesenteret UiS

Cecilie Fodstad
Norsklektor ved DMMH

Anne Høigård
Har bakgrunn som lærer i norsk og som førstelektor ved UiS

Britt Harket
Språkpedagog i Bydel Nordstrand

Mette Thiedemann
Musikkterapeut i Bydel Nordstarnd