Logg inn:
Logo
Hvordan får vi hverdagen til å fungere?
 
Noen ganger går det galt, og vi klarer ikke å leve opp til våre pedagogiske ambisjoner. Store barnegrupper, stress, forventninger om nytt og spennende innhold fører til at vi ikke klarer å bekrefte barna på en god nok måte. Tåler barna og personalet dette? Margareta Øhman viser på dette kveldskurset hvordan vi kan bryte negative mønstre. 

På dette kurset fokuserer vi på hva pedagogisk bevissthet er, hvordan vi kan tenke om organisering og ledelse av virksomheten og hva vi helt konkret kan gjøre for å skape samarbeid og fellesskap og få i gang en positiv utvikling. Det skal blant annet handle om -

  • Hvordan skape et positivt klima for læring og utvikling?
  • Asymmetriske og symmetriske relasjoner – hva betyr de for barns trivsel?
  • Hvordan vekker vi – og vedlikeholder – barnas motivasjon?
  • Selvfølelse – hva er det egentlig?
  • Gruppen som verktøy
  • Å bruke barn og voksnes hverdagsfortellinger som grunnlag for kartlegging og vurdering

 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 650,-
Ved flere enn  8 deltagere, kr.  595,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 550,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
 KURSHOLDER
Margareta Øhman
Psykolog, familieterapeut, forfatter og konsulent