Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Anna-Cecilie Lunde
Hvorfor kan ikke bemanningen endre seg i takt med samfunnets utvikling? Med ny bemanningsnorm mener vi det er på høy tid vi hever røsten og sier hva “vi på gulvet” trenger!
ARTIKLER
Trenger vi flere voksne eller færre barn?
Hvorfor kan ikke bemanningen endre seg i takt med samfunnets utvikling? Med ny bemanningsnorm mener vi det er på høy tid vi hever røsten og sier hva “vi på gulvet” trenger!