Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Bjørn Zwilgmeyer
Kvaliteten i barnehagen har kommet i skyggen av krav til effektivitet.
ARTIKLER
Innholdet i ny barnehagelov – tilpasset dagens og fremtidens barnehage ?
Kvaliteten i barnehagen har kommet i skyggen av krav til effektivitet.
   
Endringer i krav til politiattest i politiregisterloven