Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Margareta Öhman
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?
Innenfor det kommunikasjonsteoretiske perspektivet er forskerne interessert i hvordan leken kommuniseres, spesielt på metanivå.
De postmoderne teoriene er ikke store generelle teoribygninger, snarere mikroteorier som belyser et aspekt ved lek eller lek i en spesiell sammenheng.
Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.
Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.
Leker barn fra høyere sosiale lag frodigere og mer fantasifulle leker enn barn med tilhørighet til lavere samfunnslag?
Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?
Det utviklingspsykologiske perspektivet bygger på de siste tiårenes spedbarnsforskning, som klart viser at mennesket er født til å samspille, og at leken er en veldig viktig måte å samspille på.
Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek
Selv om disse teoriene kan betraktes som foreldede, har de påvirket mer moderne leketeoretikere og pedagoger
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv
Fenomenologi betyr læren om fenomener. Her er det altså leken som fenomen som er i fokus.
Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?
ARTIKLER
Samtale som demokrati
Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?
   
Det viktigste er å få leke
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv
   
Det viktigste er å få leke - lek og læring
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
   
Det viktigste er å få leke – egne lekminner
Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?
   
De klassiske teoriene om lek
Selv om disse teoriene kan betraktes som foreldede, har de påvirket mer moderne leketeoretikere og pedagoger
   
De psykodynamiske teoriene
Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.
   
Kognitive teorier om lek
Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek
   
Det fenomenologiske perspektivet på lek
Fenomenologi betyr læren om fenomener. Her er det altså leken som fenomen som er i fokus.
   
Det kommunikasjonsteoretiske perspektivet på lek
Innenfor det kommunikasjonsteoretiske perspektivet er forskerne interessert i hvordan leken kommuniseres, spesielt på metanivå.
   
Postmoderne teorier på lek
De postmoderne teoriene er ikke store generelle teoribygninger, snarere mikroteorier som belyser et aspekt ved lek eller lek i en spesiell sammenheng.
   
Det nevroaffektive perspektivet på lek
Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.
   
Det sosiokulturelle perspektivet på lek
Leker barn fra høyere sosiale lag frodigere og mer fantasifulle leker enn barn med tilhørighet til lavere samfunnslag?
   
Det utviklingspsykologiske perspektivet på lek
Det utviklingspsykologiske perspektivet bygger på de siste tiårenes spedbarnsforskning, som klart viser at mennesket er født til å samspille, og at leken er en veldig viktig måte å samspille på.
   
Samtale som veiledning i livet
Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?