Logg inn:

Forfattere
Johanne Ilje Lien
Rapporten ”Tidstyver i barnehagen” (Nicolaisen, Arup Seip og Jordfald, 2012) antyder at den flate strukturen i barnehagen står til hinder for kvalitetsutviklingen.
ARTIKLER
Når fagpersonen gjør seg usynlig
Rapporten ”Tidstyver i barnehagen” (Nicolaisen, Arup Seip og Jordfald, 2012) antyder at den flate strukturen i barnehagen står til hinder for kvalitetsutviklingen.