Logg inn:

Forfattere
Astrid Rødølen
Lek er barnets språk og det krever lydhøre, observante og tilstedeværende voksne for å forstå nyansene i dette språket, og å lære av det.
ARTIKLER
Den betydningsfulle leken
Lek er barnets språk og det krever lydhøre, observante og tilstedeværende voksne for å forstå nyansene i dette språket, og å lære av det.