Logg inn:

Forfattere
Erik Baltzersen
Kan mangel på kaoslek i barnehagen ha sammenheng med den lave andelen av menn i barnehagesektoren?
Førskolelærer og barnevernspedagog Erik Baltzersen trekker inn egen praksis i denne oppgaven.
Med denne artikkelen ønsker jeg å rette søkelyset mot en type lek jeg mener får alt for liten plass i litteratur og praksis
ARTIKLER
Kaoslek på ukeplanen?
Førskolelærer og barnevernspedagog Erik Baltzersen trekker inn egen praksis i denne oppgaven.
   
Kaoslek på ukeplanen?
Med denne artikkelen ønsker jeg å rette søkelyset mot en type lek jeg mener får alt for liten plass i litteratur og praksis
   
Kaoslek på ukeplanen?
Kan mangel på kaoslek i barnehagen ha sammenheng med den lave andelen av menn i barnehagesektoren?