Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Anne Charlotte Fleischer
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehage og barnevernstjenesten.
For mange er begrepet taushetsplikt vanskelig å forholde seg til. Her kommer en forklaring på hva dette innebærer.
Hvem omfattes av taushetsplikten? Her er en fin oversikt over reglene som gjelder.
Hvilke opplysninger er egentlig underlagt taushetsplikten? Her er en fin gjennomgang som kan gi et tydeligere svar på det.
ARTIKLER
Hvem omfattes av taushetsplikten?
Hvem omfattes av taushetsplikten? Her er en fin oversikt over reglene som gjelder.
   
Til barnets beste
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehage og barnevernstjenesten.
   
Opplysninger underlagt taushetsplikt
Hvilke opplysninger er egentlig underlagt taushetsplikten? Her er en fin gjennomgang som kan gi et tydeligere svar på det.
   
Hva innebærer det å ha taushetsplikt
For mange er begrepet taushetsplikt vanskelig å forholde seg til. Her kommer en forklaring på hva dette innebærer.