Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Bente Jensen
I 2003–2004 ble det gjennomført en empirisk undersøkelse av danske barnehagers pedagogiske tiltak for utsatte barn. Le som noen av funnene her.
ARTIKLER
Barnehager og utsatte barn
I 2003–2004 ble det gjennomført en empirisk undersøkelse av danske barnehagers pedagogiske tiltak for utsatte barn. Le som noen av funnene her.