Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Utdanningsdirektoratet
Veileder om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.
Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.
ARTIKLER
Rundskriv angående spesialpedagogisk hjelp
Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.
   
Veileder fra utdanningsdirektoratet
Veileder om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.