Logg inn:

Forfattere
Ulla Alexandersson
Barn som har vanskeligheter med å konsentrere seg i et innemiljø får lettere utløp for sin kreativitet og energi når rommet utvides og flyttes ut.
All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene
Det digitale bildets muligheter i barnehagen er mange.
Med video som redskap får vi muligheter til å studere hverdagen helt uredigert.
ARTIKLER
Det digitale bildet som støtte til språkutviklingen
Det digitale bildets muligheter i barnehagen er mange.
   
Lær om barns samspill ved bruk av video
Med video som redskap får vi muligheter til å studere hverdagen helt uredigert.
   
Uterommet og språkutvikling
Barn som har vanskeligheter med å konsentrere seg i et innemiljø får lettere utløp for sin kreativitet og energi når rommet utvides og flyttes ut.
   
Det digitale bildet som støtte for språket
All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene