Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Tone Rebbestad
Stamming kan være utfordrnde å forholde seg til. Her finner du gopde råd. Det finnes også en del ting man bør unngå.
Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.
I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.
Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.
19.12.2007
Et møte
Tone Rebbestad skriver om møtet mellom mennesker i en ekstistensialistisk sammenheng. NB: LEs videre. Det er både forståelig og interessant.
14.11.2007
Søskensjalusi
Søskensjalusi er noe vi opplever både i familien og i barnehagen. Tone Rebbestad gir her noen gode råd i forhold til hvordan vi kan forholde oss til dette.
Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.
Tone Rebbestad, Barnehageforums spesialpedagog, gir et innspill til debatten om barns seksualitet og dens plass i barnehagen.
Snoezelen pedagogikken fokuserer på allsidig sansestimulering. De har gjerne rom med navn etter fargene...
28.08.2007
Hva er tics?
Tics er en del av Tourettes Syndrom og kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser og verbale ytringer.
August er en spennende tid i barnehagen med nye barn og foreldre. Tone Rebbestad reflketerer rundt hvordan barnehagen håndterer denne perioden.
Hva slags tanker ligger bak konsekvens-pedagogikk? Kjelle barnehage i Akershus er den eneste barnehagen Tone Rebbestad kjenner til som følger denne modellen.
Berøring, massasje, hudkontakt, taktil kommunikasjon og lignende samspillsformer er en et mye brukt spesialpedagogisk tiltak.
Spesialpedagog Tone Rebbestad plukker opp tråden fra en artikkel i Dagbladet om kvalitet i barnehagen. Del din mening med andre i diskusjonsforum.
Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.
Angelmanns syndrom har forvirret forskere og foreldre i mange år. På grunn av manglnde kunnskap har mange fått mangelfull eller feil behandling.
Vår spesialpedagog gir her en god innsikt i hva autisme er, hvordan det arter seg og hvor man kan oppsøke hjelp.
Her finner du fire vanlige former for fysioterapi for barn med Cerebral Parese.
Tone Rebbestad forklarer hva cp er og hvordan man kan få informasjon om tilstanden.
14.10.2006
Inkludering
Inkludering og integrering er to begrep som brukes i forbindelse med barn med funksjonsnedsettelser. Hva ligger i disse begrepene?
Rådgivning utgjør en vesentlig del av spesialpedagogers arbeid. Å ha et uttalt teoretisk ståsted vil være til hjelp for å tydeliggjøre spesialpedagogen som fagperson.
For 10 år siden fikk jeg bli jeg kjent med en liten, livsglad gutt. Etter en lang og vanskelig tid på sykehus, hvor både han og tvillingbroren hadde kjempet en tøff kamp etter en alt for tidlig fødsel, var de kommet hjem.
Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.
Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.
Barn med spesielle behov er en uensartet gruppe. Her får du litt grundig bakgrunnsinformasjon.
Vår spesialpedagog har intervjuet Stian om hvordan det er å leve med Celebral Parese
En individuell opplæringsplan er et dokument som lages når det med grunnlag i opplæringsloven er fattet vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp.
Er det mangelen på ressurser som er årsaken til at en ikke får til et godt tilpasset barnehagetilbud for barn med spesielle behov?
Hvordan blir kompetansen som finnes i barnehagen utnyttet på en slik måte at flest mulig får ta del i den?
Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.
Gjensidig informasjon, hvor det er rom for en åpenhjertig dialog som gir tiltak til beste for barnet er nøkkelen for å lykkes i arbeidet med barn som har spesielle behov.
I denne artikkelen gir vår spesialpedagog deg et lite innblikk i sin hovedoppgave om tilpasset opplæring i barnehagen
Stemmen er et viktig redskap når du arbeider i barnehagen. Her er noen tips til hvordan du kan ta bedre vare på den.
Å ha et sterkt svaksynt eller blindt barn i barnegruppen gir noen utfordringer. Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan legge forholdene til rette for barnet
Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?
”Tegn til tale” – en vei til språket for enkelte.
Veileder og barnehagen bør sette opp en veiledningskontrakt når det blir avtalt veiledning. Her er et forslag til hva som bør vær med i kontrakten.
I denne artikkelen gir Tone Rebbestad noen gode råd for oppgaveskriving.
Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.
En spesialpedagog må ha innblikk i etikk og verdier. Det vil blant annet innbære at hun bør ha et uttalt pedagogisk verdisyn og filosofisk tilnærming.
Tone Rebbestad stiller her spørsmål om ikke også barnehagen kan bidra positivt for å øke barns matematiske ferdigheter.
ARTIKLER
Litt om ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.
   
Kjenner du barn som stammer?
Stamming kan være utfordrnde å forholde seg til. Her finner du gopde råd. Det finnes også en del ting man bør unngå.
   
Konsekvenspedagogikk, - en kort innføring
Hva slags tanker ligger bak konsekvens-pedagogikk? Kjelle barnehage i Akershus er den eneste barnehagen Tone Rebbestad kjenner til som følger denne modellen.
   
En pendel er en pendel fordi den svinger!
Spesialpedagog Tone Rebbestad plukker opp tråden fra en artikkel i Dagbladet om kvalitet i barnehagen. Del din mening med andre i diskusjonsforum.
   
Den livsviktige berøringen
Berøring, massasje, hudkontakt, taktil kommunikasjon og lignende samspillsformer er en et mye brukt spesialpedagogisk tiltak.
   
Barn og seksualitet
Tone Rebbestad, Barnehageforums spesialpedagog, gir et innspill til debatten om barns seksualitet og dens plass i barnehagen.
   
Hurra, jeg skal begynne i barnehagen!?
August er en spennende tid i barnehagen med nye barn og foreldre. Tone Rebbestad reflketerer rundt hvordan barnehagen håndterer denne perioden.
   
Hva er tics?
Tics er en del av Tourettes Syndrom og kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser og verbale ytringer.
   
Et tilpasset Tusenfryd
Snoezelen pedagogikken fokuserer på allsidig sansestimulering. De har gjerne rom med navn etter fargene...
   
Pictogram som alternativ kommunikasjon
I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.
   
Et møte
Tone Rebbestad skriver om møtet mellom mennesker i en ekstistensialistisk sammenheng. NB: LEs videre. Det er både forståelig og interessant.
   
Søskensjalusi
Søskensjalusi er noe vi opplever både i familien og i barnehagen. Tone Rebbestad gir her noen gode råd i forhold til hvordan vi kan forholde oss til dette.
   
Hjelp til pedagogisk dokumentasjon
Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.
   
Forutsetninger for vellykket tilpasset opplæring i barnehagen – del 2
Gjensidig informasjon, hvor det er rom for en åpenhjertig dialog som gir tiltak til beste for barnet er nøkkelen for å lykkes i arbeidet med barn som har spesielle behov.
   
Forutsetninger for vellykket tilpasset opplæring i barnehagen
I denne artikkelen gir vår spesialpedagog deg et lite innblikk i sin hovedoppgave om tilpasset opplæring i barnehagen
   
Oppgaveskriving
I denne artikkelen gir Tone Rebbestad noen gode råd for oppgaveskriving.
   
Skjer det veiledning i barnehagen din?
Veileder og barnehagen bør sette opp en veiledningskontrakt når det blir avtalt veiledning. Her er et forslag til hva som bør vær med i kontrakten.
   
Litt om blinde og svaksynte barn i barnehage
Å ha et sterkt svaksynt eller blindt barn i barnegruppen gir noen utfordringer. Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan legge forholdene til rette for barnet
   
Barn med ryggmargsbrokk
Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?
   
Jeg lærte å si hjelp
”Tegn til tale” – en vei til språket for enkelte.
   
Kan barnehagen forebygge matematikkvansker i skolen?
Tone Rebbestad stiller her spørsmål om ikke også barnehagen kan bidra positivt for å øke barns matematiske ferdigheter.
   
Spesialpedagogikk – en multifaglig tilnærming
En spesialpedagog må ha innblikk i etikk og verdier. Det vil blant annet innbære at hun bør ha et uttalt pedagogisk verdisyn og filosofisk tilnærming.
   
Nettverk for ekstraressurser i barnehager
Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.
   
Stian 11 ½ år
Vår spesialpedagog har intervjuet Stian om hvordan det er å leve med Celebral Parese
   
Barn med autisme
Vår spesialpedagog gir her en god innsikt i hva autisme er, hvordan det arter seg og hvor man kan oppsøke hjelp.
   
Cerebral parese – hva er det?
Tone Rebbestad forklarer hva cp er og hvordan man kan få informasjon om tilstanden.
   
Fysioterapeutiske behandlingsmetoder
Her finner du fire vanlige former for fysioterapi for barn med Cerebral Parese.
   
Forutsetninger for å lykkes med tilpasset opplæring i barnehagen - del 3
Hvordan blir kompetansen som finnes i barnehagen utnyttet på en slik måte at flest mulig får ta del i den?
   
Vedrørende rettigheter for barn med funksjonshemming
Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.
   
Forutsetninger for å lykkes med tilpasset opplæring i barnehagen – del 4 av 4
Er det mangelen på ressurser som er årsaken til at en ikke får til et godt tilpasset barnehagetilbud for barn med spesielle behov?
   
Barn med Angelmanns syndrom
Angelmanns syndrom har forvirret forskere og foreldre i mange år. På grunn av manglnde kunnskap har mange fått mangelfull eller feil behandling.
   
Skal du søke om PC til et barn med funksjonsnedsettelse?
Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.
   
Karlstadmodellen, - en språkutviklingsmodell
Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.
   
Tegn til tale – en vei til språket for enkelte
Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.
   
Individuelle opplæringsplaner for barn med funksjonsnedsettelse i barnehager
En individuell opplæringsplan er et dokument som lages når det med grunnlag i opplæringsloven er fattet vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp.
   
Barn med spesielle behov i barnehagen
Barn med spesielle behov er en uensartet gruppe. Her får du litt grundig bakgrunnsinformasjon.
   
Inkludering
Inkludering og integrering er to begrep som brukes i forbindelse med barn med funksjonsnedsettelser. Hva ligger i disse begrepene?
   
Spesialpedagogisk rådgivning i et eksistensialistisk perspektiv
Rådgivning utgjør en vesentlig del av spesialpedagogers arbeid. Å ha et uttalt teoretisk ståsted vil være til hjelp for å tydeliggjøre spesialpedagogen som fagperson.
   
En livsglad gutt
For 10 år siden fikk jeg bli jeg kjent med en liten, livsglad gutt. Etter en lang og vanskelig tid på sykehus, hvor både han og tvillingbroren hadde kjempet en tøff kamp etter en alt for tidlig fødsel, var de kommet hjem.
   
Hørselshemmede i barnehagen
Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.
   
Ta vare på stemmen din
Stemmen er et viktig redskap når du arbeider i barnehagen. Her er noen tips til hvordan du kan ta bedre vare på den.