Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Sven Taiet
Dette er en artikkel som er skrevet for over 20 år siden i Debattserien for barnehagefolk (nå Barnehagefolk). Forfatterne tar for seg "kjefting" som fenomen i barnehagen. Artikkelen blir fulgt opp med et intervju. Følg med!
ARTIKLER
Hvorfor er «kjeftepedagogikken» så utbredt?
Dette er en artikkel som er skrevet for over 20 år siden i Debattserien for barnehagefolk (nå Barnehagefolk). Forfatterne tar for seg "kjefting" som fenomen i barnehagen. Artikkelen blir fulgt opp med et intervju. Følg med!