Logg inn:

Forfattere
Sonja Sheridan
Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?
Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?
Barns læring skjer på mange forskjellige måter avhengig av hva de lærer og i hvilken sammenheng
Det fysiske rommet spiller en viktig rolle for barn i barnehagen.
ARTIKLER
Tilvenning til barnehagens verden
Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?
   
Pedagogisk kvalitet i barnehagen
Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?
   
Barns delaktighet i det fysiske rommet
Det fysiske rommet spiller en viktig rolle for barn i barnehagen.
   
Hvordan barn lærer gjennom å observere andre
Barns læring skjer på mange forskjellige måter avhengig av hva de lærer og i hvilken sammenheng